Frank Theodorsen: Der er stadig fisk i Østersøen

En ukuelig tro på fiskeriet som erhverv, kendetegner Frank Theodorsen, der er nomineret til titlen som årets fisker.

Siden midten af 16. hundredetallet har Frank Theodorsens familie drevet fiskeri fra Langeland. Han er 10. generation af fiskere i sin familie, har fisket siden han forlod skolen efter 9. klasse, og har i dag jernbåden SG 92 Gi-Bri med sin bror Thomas. Der er altså tale om en dreven fisker i det østlige Danmark – en fisker, der tror på det lokale fiskeri.

For på trods af dystre prognoser for fiskeriet i Østersøen, fortsætter Frank Theodorsen med at tilgå sit erhverv med optimisme.

– Det er nødvendigt at huske, at uden fiskeriet vil en stor del af de små havne i yderområderne miste deres eksistensgrundlag. Det vil påvirke antallet af arbejdspladser og også få betydning for lokalsamfundet, forklarer han.

Frank Theodorsen kæmper for fiskeriet i Østersøen, fordi han mener, at det stadig

kan lade sig gøre at drive et fornuftigt fiskeri her på trods af udfordringer. Hans optimistiske tilgang til faget er til stor inspiration for mange af hans kollegaer. Frank opfordrer til, at fiskere generelt bliver bedre til at arbejde sammen, frem for udelukkende pleje egne interesser.

– Jeg synes, det er en rigtig kedelig udvikling i fiskeriet, at vi begynder at pege fingre ad hinanden, frem for at stå sammen og fortælle, hvordan tingene rent faktisk hænger sammen. Vi skal arbejde sammen for at sikre så gode rammer for fiskeriet, som overhove- det muligt, uddyber Frank Theodorsen, der også er aktiv i debatten om sæl og skarv, bl.a. på de sociale medier, hvor han bruger en stor del af sin tid på at tale fiskernes sag:

– Det er vigtigt, at vi får skabt en større for- ståelse for vores erhverv. Derfor bliver jeg også så irriteret, når de grønne organisationer spreder løgnehistorier, der ikke bunder i fakta. Når det sker, så bliver jeg nødt til at følge op på det. Forbrugeren har mistet forståelsen for vores erhverv, og den udvikling vil jeg gerne bidrage til at ændre.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...