Ophævelse af forbud mod fiskeri af skade og rokke i Nordsøen

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om ophævelsen af forbud mod fiskeri af skade og rokke i Nordsøen:

Idet Danmark har byttet sig til yderligere kvote af skade inkl. rokke i Nordsøen (2AC4-C), ophæves det i bilag 6 meddelelse nr. 31 af 21. november 2019 udsendte forbud mod fiskeri af skade inkl. rokke i Nordsøen (2AC4-C) samt forbuddet mod at medbringe og lande skader og rokker. 

Forbud mod at fiske, medbringe og lande skade inkl. rokke fra Nordsøen (2AC4-C) ophæves med øjeblikkelig virkning. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. november 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...