Ophævelse af MAF-kvartalsrationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om ophævelse af MAF-kvartalsrationen for torsk i Nordsøen og torsk i Skagerrak:

Idet det skønnes at den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i Nordsøen (2A3AX4) samt den afsatte mængde af torsk i Skagerrak (3AN) ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte rationer for torsk i Nordsøen og torsk i Skagerrak med virkning fra 15. november 2019. Der vil derfor ikke længere være mængdemæssige begrænsninger.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 25. oktober 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...