Pjece: Hvordan påvirker trawl havmiljøet

Få øget faktuel forståelse for, hvordan trawl påvirker havbunden og biodiversiteten

Det vil nok ikke være en overdrivelse at sige, at trawl ikke har det bedste ry. Hverken i medierne eller hos forbrugeren.
Ikke desto mindre forholder det sig sådan, at en stor del af de danske fiskere fanger deres fisk med trawl, og oven i købet har certifikat på, at det er bæredygtigt.
Derfor er det også nødvendigt at vi giver forbrugerne en større forståelse for hvilken indvirkning trawl har på havet.

Trawlets påvirkning af havmiljøet og biodiversitet afhænger både af redskabets udformning, hav- dybden og hvilken type havbund, som der fiskes på, eksempelvis om fiskeriet sker på mudder- eller sandbund.
Ligeledes udvikles der hele tiden nye skånsomme redskaber, der kan sikre at trawlets effekt på havet bliver minimeret.  

Hos Danmarks Fiskeriforeningen har vi udarbejdet en pjece, der forklarer hvordan trawl fungerer, og hvilken effekt det har på havmiljøet.

 

Piecen kan læses her.