Systemet fejler, når fejlskøn giver bøder

Afviger skønnet vægt mere end 10 procent fra den landede vægt, giver det bøder. Helt urimeligt, mener fisker

Som så mange gange før var fartøjet FN 267 Emilie på fiskeri efter brisling i Kattegat den 2. oktober i år. Fiskeriet gik godt, og far og søn, Ejner og Rasmus Klitlund, kunne se, at det var nogle fine fisk, de fik om bord. Derfor besluttede de, at de ville sejle til Skagen og se, om de kunne afsætte de fangede brisling som konsumfisk hos Verner Larsson i stedet for, som de oftest gør, sejle til Strandby og afsætte fisken som industrifisk.

De skønnede, at der var lidt over 42 tons brisling i lasten, som de skrev i logbogen, men da de kom i land og fik lasten vejet, viste det sig, at de havde knap 48 tons brisling.

Fiskerikontrollen stod klar på havnen i Skagen, da FN 267 Emilie kom i land, og da fejlskønnet er mere end de tilladte 10 procent, har de to fiskere nu fået en administrativ bøde på 5.000 kr. Det mener Ejner Klitlund er helt urimeligt, for der har ikke på noget tidspunkt været tale om, at de har prøvet at snyde.

– Når vi fisker industrifisk, så bliver de pumpet ind i lasten, og så dræner vi for vand og pejler, hvor mange tons, vi har fanget. Her ved vi, at 10 cm. brisling er 1.700 kg. Det fungerer rigtig fint, og vi rammer nærmest altid inden for de 10 procent, vi må fejlskønne. Når vi vil lande fisken som konsum, dræner vi ikke lasten, for så kan vi ikke holde fisken på den rette temperatur. Det gør det så også langt sværere at se, hvor mange tons brisling, vi reelt har fanget, siger Ejner Klitlund, og mener, at systemet fejler, når de får bøder for disse fejlskøn.

– Det er jo ikke fordi, vi prøver på at snyde. Vi skønner efter bedste evne, hvor mange tons brisling, vi har i lasten og skriver det i logbogen. Det er ikke den skønnede mængde, der bliver afskrevet på vores kvote, men den reelle mængde, vi lander, så der er jo ikke tale om snyd på nogen som helst måde. Derfor mener jeg også, at der er fejl i systemet, lyder det fra Ejner Klitlund.

Ønsker debat

Fordi der i dette tilfælde udelukkende er tale om et fejlskøn på noget, som er svært at skønne mere nøjagtigt, og der ikke er tale om bevidst snyderi, kunne Ejner Klitlund godt tænke sig, at sagen kunne åbne op for en debat.

– Der må helt klart være andre end os, der har været ude for det her problem. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal straffes økonomisk – og hvem ved, måske også med point – fordi vi laver et fejlskøn, der ligger lidt over, hvad der politisk er bestemt. Jeg mener helt klart, det er noget, vi skal have bragt op til debat. Er kontrollen på samme måde i andre EU-lande, eller er det igen kun Danmark, der går enegang og håndhæver loven, siger Ejner Klitlund, som ikke har det godt med at få bøder for at udføre sit erhverv.

– Vi fisker efter lovgivningen og har ikke noget ønske om at snyde på nogen måde. Det ville være noget andet, hvis det var den skønnede mængde, der blev trukket fra vores kvote og ikke den faktisk landede mængde. Det er derfor, jeg ikke kan forstå, at det skal give en bøde, siger Ejner Klitlund

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes