Behov for at se på rammerne for fremtidens fiskeri i Østersøen

Ny rapport viser, at østersø-fiskere står til at miste op imod en femtedel af deres indtægter, hvis torske- og sildekvoterne reduceres. Ministeren inviterer nu til dialog

Hvordan skal dansk fiskeri se ud i fremtiden? Det spørgsmål vil fiskeriminister Mogens Jensen diskutere med fiskeriorganisationer og andre interessenter allerede i løbet af efteråret. 

– Vi har brug for en bred dialog om, hvordan vi ser rammerne for fremtidens fiskeri i Østersøen, og en debat om, hvordan vi ønsker dette fiskeri skal udvikle sig. En debat, jeg allerede i efteråret vil invitere fiskerne og andre relevante parter til, siger Mogens Jensen, der forestiller sig, at emner som forurening og sæler også skal på bordet, idet de kan have indvirkning på fiskebestandene.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en ny rapport fra Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet. De har set nærmere på de økonomiske konsekvenser for danske fiskere, hvis de kommende kvoter for Østersø-torsk og sild bliver så lave, som der er lagt op til. Fiskerne står til at miste mellem 16 og 21 procent af deres landingsværdi på fangster i Østersøen. Det svarer til mellem 45 og 59 mio. kr. til næste år.

– Det er unægteligt dystre udsigter for fiskeriet i Østersøen i 2020, som Kommissionens forslag lægger op til – nedskæringer linjen over. Både for torsk i den vestlige og den østlige Østersø og sild i den vestlige Østersø bliver der betydelige udfordringer. Det bliver vigtigt at finde den rette balance mellem beskyttelse og udnyttelse af vores fælles ressourcer i de kommende forhandlinger. Samtidig er jeg klar til at se på muligheden for en kompensationsordning næste år for at hjælpe de mest berørte fiskere afhængigt af, hvordan de endelige kvoter falder ud, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen.

 

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...