Fiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen

Netop nu mødes fiskeriministrene i Luxemborg for at fastsætte næste års kvoter i Østersøen

Når EU’s fiskeriministre mødes i Luxembourg den 14. oktober 2019 og skal forhandle kvoter for Østersøen for 2020 er der mange danske fiskere, som følger intenst med, dybt bekymret for deres levebrød. 

Det er særligt EU-Kommissionens forslag om en reduktion af kvoten med 50 pct. for torsk i den vestlige del af Østersøen og en lukning af fiskeriet i årets første 3 måneder, som skaber stor bekymring. 

– Kommissionens forslag giver ingen mening for en bestand, som har det godt. Det siger sig selv, at en eventuel reduktion af kvoten med 50 pct. kombineret med en 3 måneders lukkeperiode for en bestand, som er vigtig for fiskeriet, vil have kolossale negative konsekvenser for de familier, som lever af fiskeriet og lokalsamfundene omkring havnene. Mindre fartøjer må lægge op og små landingspladser vil forsvinde for altid, udtaler Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening. 

 

En overreaktion

Danmarks Fiskeriforening betragter Kommissionens forslag for torskekvoten i den vestlige Østersø som en decideret overreaktion. Bestanden har det godt og Ifølge Det Internationale Havforskningsråd (ICES) vil bestanden opfylde den af EU fastlagte målsætning for bestandstørrelsen i 2020 – for første gang siden 2008. 

– Bestanden er fordoblet alene fra 2017 til 2019. Bestanden forventes at vokse fra 21 tusinde tons den 1. januar 2019 til 29 tusinde tons den 1. januar 2020. På den baggrund mener Danmarks Fiskeriforening, at en uændret kvote er et beskedent ønske for en bestand i kraftig vækst – og det giver den stabilitet om kvoterne, som fiskeriet har brug for, siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening. 

 

Symbolpolitik

Danmarks Fiskeriforening noterer sig, at der fra grønne organisationers side er kritik af, at man ikke bare følger Kommissionens forslag, men opfordrer til dialog, og at man sætter sig bedre ind i den biologiske rådgivning, som ligger til grund for kvotefastsættelsen. 

– Hvis der var en klar videnskabelig anbefaling om en reduktion, og hvis bestanden var i alvorlige vanskeligheder, var det en anden sag. Men der foreligger hverken en klar videnskabelig anbefaling eller en alvorlig situation for torsk i den vestlige del af Østersøen. At lukke for fiskeriet i den vestlige Østersø i tre måneder vil ganske simpelt være symbolpolitik af den værste skuffe; i strid med målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og samtidig en katastrofe for fiskeriet og lokalsamfundene, siger Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening. 

 

I den sammenhæng påpeger Danmarks Fiskeriforening, at man bakker op om de følgeforanstaltninger, som er introduceret for torsk i den østlige del af Østersen (øst for Bornholm) – en bestand reelt i krise. 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...