Fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2020 til 2019 for visse kvoter

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2020 til 2019 for visse kvoter:

Fartøjsejere, der råder over IOK af følgende bestande kan ansøge om og efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskride deres IOK-årsmængde i 2019 med op til 10 %. Fiskeristyrelsen udsteder efter godkendelse en ny tilladelse til fiskeri med justerede årsmængder. Den forøgede årsmængde modregnes forlods i fartøjets mængde for 2020, uanset om fartøjet eller de dertil tilknyttede promilleandele på de pågældende arter er overdraget til andre ejere: 

  • Atlantoskandisk sild (HER/1/2-) 
  • Havgalt (BOR/678-) 
  • Brisling Nordsøen (SPR/2AC4-C) 
  • Brisling Østersøen (3BCD-C) 
  • Sild i østlige Østersø (3D-R30) 
  • Hestemakrel Vestlige farvande (JAX/2A-14)

Fartøjsejere, kan for de kvoter, hvortil der er opnået godkendelse til at fiske på årsmængder fra 2020, ikke få tilladelse til at bytte årsmængder væk (individuelle kvotebytter) til fartøjer fra andre medlemsstater. 

Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes flekset fra 2020 til fiskeri i 2019 samt oplysninger om art og område samt licens nr. Efter godkendelse af ansøgningen, vil Fiskeristyrelsen udsende en justeret tilladelse. 

Senest 8. januar 2020 skal fartøjsejere, der har opnået tilladelse til at fiske på årsmængder fra 2020 i 2019, indsende oplysninger til Fiskeristyrelsen om, i hvilken udstrækning de fleksede årsmængder er blevet udnyttet. 

Der skal indsendes oplysninger om den mængde, der er flekset fra 2020 til fiskeri i 2019 med angivelse af art og område, licens nr. samt hvor mange kilo, der er landet af den fleksede mængde. 

Fiskeristyrelsen vil herefter kontrollere om den oplyste landede mængde stemmer overens med oplysningerne i Fiskeristyrelsens registre. Er den landede mængde mindre end den mængde, der er tildelt i fleks mængde, vil fleks-mængden blive nedjusteret i forhold til den fiskede mængde og herefter fratrækkes fartøjets årsmængde for 2020. 

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. oktober 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.”

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...