Stigende temperaturer i Nordsøen truer fiskeindustrien

Miljøforandringer, med varmere vand til følge, kan være med til at tvinge industrifisk som tobis ud af Nordsøen

Klimaforandringer og de stigende vandtemperaturer truer nu de to danske fiskemels- og oliefabrikker, TripleNine og FF Skagen, idet det varmere vand presser industrifisk som tobis ud af Nordsøen.

– I år har vi været ramt af meget lave fangster af tobis i Nordsøen, og tilmed er fangsterne af brisling også gået ned. Faldet i landingerne har medført, at vores kapacitetsudnyttelse i år har ligget 25-30 pct. under et normalår og omkring 50 pct. under det, der ville være vores ideelle niveau, fortæller Jes Bjerregaard, adm. direktør for Triplenine Group til Finans.dk.

Omsætningen hos TripleNine faldt sidste år med 13 pct. til 1,6 mia. kr. og indtjeningen styrtdykkede 68 pct. til 39 mio. kr. før skat. På grund af de vigende råvaremængder og dårlig kapacitetsudnyttelse tegner der sig det samme billede i år.

For konkurrenten og kollegaen i Skagen – FF Skagen – er det den samme historie.

– Samlet set har tilførslerne til vores fabrikker været de mindste i mange år. Vi er meget opmærksomme på, at nogle forskere vurderer, at ændringer i økosystemerne i Nordsøen er skyld i de lavere fangster. Der er bare så mange store usikkerhedsmomenter i de rapporter og analyser, der er lavet på området, at vi ikke kan agere strategisk på det,« forklarer Johannes Palsson, adm. direktør for FF Skagen til netmediet Finans.dk.

Siden 2002 har Nordsøen forandret sig, lyder det fra DTU Aqua.

– Vandtemperaturen er blevet højere, strømningsmønstrene har ændret sig, og tilførslerne af næringsstoffer fra de store floder er er blevet mindre. Alt i alt ser det ud til, at disse ændringer forringer levevilkårene for især tobis, vurderer Mikael van Deurs, lektor hos DTU Aqua.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...