Diskussion af bundtrawl skal ske på sagligt grundlag

Usaglig og fyldt med postulater – Danmarks Fiskeriforening undrer sig over hetz mod bundtrawl, for fiskerne kærer sig om havmiljøet

Det er blevet populært at skyde efter fiskeri med bundtrawl. Senest har 4 organisationer sponsoreret af Velux Fonden søsat en kampagne, hvor de beskylder bundtrawlfiskeri for sammen med iltsvind og forurening at kvæle havet omkring os.

– Postulatet om trawlfiskeri er uforståeligt. Derfor er der i dansk fiskeri stor frustration og forundring over denne kampagne. For hvor fiskerne om nogen har været de første miljøaktivister til havs og er afhængige af et sundt havmiljø, så bliver man angrebet som skurk i en kampagne fuld af løse påstande i forhold til havmiljøet, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Bundtrawl er et fangstredskab, som har været anvendt i årtier, og som det er fuldt legitimt at anvende. Der sker løbende en udvikling af trawlet, og der er foretaget mange analyser af redskabets påvirkning af havmiljøet. Alligevel bliver der løbende fremført udokumenterede beskyldninger mod bundtrawl, fx fremføres det i kampagnen sponsoreret af Velux Fonden, at  Bundtrawling ødelægger havbunden og forstyrrer havets naturlige liv”. ”Fiskeri med bundtrawl kan medføre store mængder uønsket bifangst”.
 
Danmarks Fiskeriforening efterlyser en saglig diskussion om fiskeri med bundtrawl.

– Vi kærer os om nogen for havmiljøet, det burde organisationerne bag kampagnen vide. Og vi arbejder selv løbende på, hvordan vi kan minimere fiskeriets miljøpåvirkning. Vi indgår også altid gerne i en saglig dialog om fiskeriets miljøpåvirkninger, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening beklager også, at noget af kritikken af trawlfiskeriet i kampagnen skyldes tal fra Miljøstyrelsen. Bl.a. et tal om, at 85 pct. af havbunden i den danske del af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skulle være forstyrret af trawlfiskeri.

– Det kan undre, hvad Miljøstyrelsen opnår ved at bruge en betegnelse som ”forstyrret”. Det er nok noget negativt.  Men det grundlæggende er, at med blot en smule snusfornuft kan man indse, at et tal i den størrelsesorden er vildt overdrevet, siger Svend-Erik Andersen.

For Danmarks Fiskeriforening er dette blot eksempler på de mange myter, som der florerer om trawlfiskeriet.

– I dansk fiskeri opfordrer vi derfor til, at Miljø- og Fødevareministerierne i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening gennemfører et sagligt arbejde for at belyse effekterne af anvendelse af trawl i dansk fiskeri. Vi håber, at også organisationerne bag kampagnen vil deltage i en sådan analyse, siger Svend-Erik Andersen.