Forbud mod MAF-rationsfiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om Forbud mod MAF-rationsfiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat: 

Idet den afsatte mængde af mørksej til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 4. september 2019. Forbud mod at medbringe og lande mørksej fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med fredag den 6. september 2019.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 26. Juni 2019.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...