Forbud mod MAF-rationsfiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6
02 sep 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om Forbud mod MAF-rationsfiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat: 

Idet den afsatte mængde af mørksej til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 4. september 2019. Forbud mod at medbringe og lande mørksej fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med fredag den 6. september 2019.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 26. Juni 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder