Mulighed for år til år fleksibilitet for visse kvoter

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2020 til 2019 for visse kvoter: 

Fartøjsejere, der råder over IOK af følgende bestande kan ansøge om og efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskride deres IOK-årsmængde i 2019 med op til 10 %. Fiskeristyrelsen udsteder efter godkendelsen en ny tilladelse til fiskeri med justerede årsmængder. Den forøgede årsmængde modregnes forlods i fartøjets mængde for 2020, uanset om fartøjet eller de dertil tilknyttede promilleandele på de pågældende arter er overdraget til andre ejere:

  • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
  • Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)
  • Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)

Fartøjsejere, kan for de kvoter hvortil der er opnået godkendelse til at fiske på årsmængder fra 2020, ikke få tilladelse til at bytte årsmængder væk (individuelle kvotebytter) til fartøjer fra andre medlemsstater.

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 26. Juni 2019.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...