Det skal praktikfartøjer gøre, hvis de for en periode lægger til kaj pga. corona

Orientering om elever i praktik fra Fiskeriskolen og Danmarks Fiskeriforening

Corona-pandemien skaber store udfordringer for fiskeriet. Markedet er under pres, og flere fartøjer har derfor indstillet fiskeriet – og heriblandt er der også fartøjer med elever fra Fiskeriskolen.

Har du en elev med ombord, og vælger du i en periode at lægge til kaj som følge af corona-krisen, så er det vigtigt, at du gør følgende: 

Kontakt en af uddannelseskonsulenterne på Fiskeriskolen:

  • Thorbjørn Strunk: 29438499
  • Sussi Jensen: 20457423

Sammen med konsulenterne laves der en fælles aftale for, hvad der skal ske med eleven:

  • Kan eleven afholde ferie?
  • Skal eleven retur, når krisen er ovre?
  • Skal eleven have ny praktikplads?

Forklarer eleven grundigt, hvad årsagen er til, at eleven hjemsendes.
Instruer eleven om at holde jævnlig kontakt med skipper og Fiskeriskolen.
Husk at kontakte Fiskeriskolen, når eleven atter påmønstrer praktikfartøjet.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller brug for hjælp vedr. eleven, så kontakt konsulenterne: Thorbjørn Strunk tlf. 29438499 og Sussi Jensen: tlf. 20457423

Skolen holder lukket, indtil regeringen igen tillader at der åbnes. Åbningen vil straks blive annonceret via. Fiskeriskolens hjemmeside, facebookside og via Fiskeri Tidende.