Fiskeristyrelsens uddeling af kystfiskertillæg

De berettigede fartøjsejere i kystfiskerordningerne har nu fået tildelt kystfiskertillæg fra Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen har den 26. marts 2020 uddelt kystfiskertillæg til de berettigede fartøjsejere og udsendt justeret FKA-tilladelse licensliste nr. 1000 indeholdende det tildelte kystfiskertillæg

Kystfiskertillæg for torsk i Skagerrak 3an, blev uddelt den 30. marts 2020.

I alt er 193 fartøjer tilmeldt begge kystfiskerordninger, hvor 101 fartøjer har tilkendegivet, at de udelukkende fisker med skånsomme redskaber.

Fordelingen på de 2 kystfiskerordninger er som følger:

• Den tidsbegrænsede kystfiskerordning, der løber frem til 31. december 2022, her er 123 fartøjer tilmeldt.

• Den tidsubegrænsede kystfiskerordning, her er der tilmeldt 70 fartøjer.

Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 82 skal 1/3 af kystfiskertillægget uddeles senest den 31. marts 2020.

Fartøjsejere, der senest den 30. juni 2020 har landet 1/3 af fartøjets årsmængder inkl. kystfiskertillæg og tildelinger fra Fiskefonden for hver kvote, kan ansøge om yderligere 1/3 af kystfiskertillægget tildelt fartøjet jf. §81 i reguleringsbekendtgørelsen.

Ansøgning kan indsendes, når mængden er opfisket dog senest 1. juli 2020.

Ansøgningen skal sendes til kystfisk@fiskeristyrelsen.dk

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...