Forbud mod kystfisker-rationsfiskeri af brisling i Østersøen (3D)

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forbud mod kyst-rationsfiskeri i Østersøen (3D)

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forbud mod kyst-rationsfiskeri i Østersøen (3D):

Idet den afsatte mængde af brisling til kystfisker-rationsfiskeri i Østersøen (3D) skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af brisling i Østersøen (3D) på kystfisker-rationsvilkår licensliste nr. 1729 med virkning fra og med fredag den 3. april 2020. 

Forbud mod at medbringe og lande brisling fra Østersøen (3D) fisket på kystfisker-rationsvilkår 

træder i kraft med virkning fra og med søndag den 5. april 2020. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. april 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.” 

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at nedbringe udledningen af kvælstof. Det er den væsentligste presfaktor...

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at...