Fra discard til førsteklasses dyrefoder

Nyt projekt skal forvandle discardfisk til førsteklasses dyrefoder til kæledyr og zoo og støtte kystfiskerne i Bælterne

Alt skal med i land – men hvad skal der egentlig så ske med de såkaldte “discardfisk”?

Det skal et projekt støttet af Fiskeristyrelsen og Den Europæiske Hav- og fiskerifond nu se nærmere på. Det skal gøre det muligt at få økonomi i de mange tons ”discard”, der efter reglerne skal landes. Det skal bruges til foder til zoologiske haver og dyrefoder til kæledyr.

Hidtil har der ikke været økonomi i discardfraktionen, noget der har skabt vrede og utilfredshed blandt fiskerne, men fremadrettet ser det ud til at kystfiskerne i Bælterne i dette projekt kan få et godt tilskud til deres øvrige fiskeri ved at lande til projektet.

Målet er at husdyrejere kan købe førsteklasses dyrefoder til deres kæledyr, mens kystfiskeriet støttes. Dette skal sikres ved at gå videnskabeligt til værks og måle optagelighed, proteinsammensætning og fedtindhold i de enkelte arter og derved få den optimale sammensætning i foderet henover året.

Tørrede fisk til hunde og katte sælges nogle steder til op mod 500kr/kg. Men normalen til afsætning til zoologiske haver og akvarier er 25-30kr/kg for frosset makrel og sild. Fremover er det håbet at få små fladfisk, makrel og hornfisk, der ikke normalt kan omsættes, afsat på lignende måde, men også kutlinger, ålekvabber og strandkrabber forsøges afsat i dette projekt.  

Institut for Husdyrvidenskab v/ Aarhus Universitet er projektleder, og samarbejdspartnere er Bælternes fiskeriforening v/ Allan Buch og Aquamind.

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes