Opfiskning af den afsatte mængde af tunge i Nordsøen (EU- farvande)

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af tunge i Nordsøen (EU- farvande)

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af tunge i Nordsøen (EU- farvande):

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 78 stk. 2 nr. 7 afsatte mængde af tunge i Nordsøen (EU – farvande) til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1709), kan der med virkning fra og med 17. april 2020 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af tunge fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1709, vil med virkning fra den 17. april 2020 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. april 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...