Mulige datafejl kan have medført mere kvælstof og fosfor i havet end beregnet

Måske er det forklaringen på fiskedød?

Fiskerne har længe råbt op om døde sild i Limfjorden, iltsvind og pressede fiskebestande. 

Det bekymrer fiskerne, som er afhængige af et sundt havmiljø og sunde fiskebestande – og bekymringen bliver ikke mindre af, at der nu igen sås tvivl om udledning af kvælstof og fosfor i havet. 

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser i en pressemeddelese, at fejl i datagrundlaget bag kvælstof- og fosforudledning i havet kan være skyld i, at der gennem det seneste årti er udledt mere kvælstof og fosfor til havet, end de officielle beregninger hidtil har vist.

For cirka ti år siden moderniserede DMI sin målemetode, og det kan ifølge Aarhus Universitet muligvis have ført til fejl. Det vil nu blive undersøgt. DMI, GEUS og Aarhus Universitet er ved at udarbejde en faglig redegørelse til Miljø- og Fødevareministeriet om sagen.

– Usikkerhed om så væsentlige dele af vores miljødata skal vi tage meget alvorligt. Derfor har jeg orienteret Folketinget, selvom der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål. Samtidig forventer jeg, at institutionerne hurtigt kommer til bunds i det her, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den mulige fejl bliver nu undersøgt af Aarhus Universitet, DMI og Geus.

De vil snarligt udarbejde en faglig redegørelse til Miljø- og Fødevareministeriet.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...