Torskeplan på vej i al hast

En national torskeplan træder i kraft 15. august. De første sten er nu lagt under hårdt tidspres

15. august går en national torskeplan, som skal beskytte fisken i Nordsøen og Skagerrak, i luften. EU havde oprindeligt lagt op til at lukke for fiskeri i en række områder, medmindre man levede op til en række strenge og urimelige krav til bifangst og redskaber. Men der var også en mulighed for at lave en national torskeplan – og det er Danmark i fuld sving med.

– Det er den rigtige vej at gå. Vi har brug for en plan, som både sikrer torsken, og at vi fortsat kan drive fiskeri og udnytte vores kvoter, siger Ole Lundberg Larsen, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening, som har set nærmere på ministeriets udspil til planen og givet foreningens hørringssvar herpå:

– Vi har haft en god dialog med de danske myndigheder om at få en fiskeplan på plads, men det er og har været under et stærkt tidspres. EU har givet ministeriet og fiskerne meget svære arbejdsbetingelser, når de vil iværksætte så store tiltag på så kort tid.

I den nye plan lægges der op til, at fiskerne må drive fiskeri i de udvalgte områder, hvis de kan dokumentere, at de har et tilstrækkeligt kvotegrundlag. For som Danmarks Fiskeriforening også har påpeget, så er kvoten i sig selv jo netop garant for, at fiskebestanden fortsat har det godt. Danmarks Fiskeriforeningen er dog uenig i, at der i planen er præciseret, at man ikke må have landet over 90 procent af sin torskekvote.

– Som betingelsen er indskrevet nu, vil det utvivlsomt resultere i, at Danmark ikke får opfisket torskekvoterne i Nordsøen og Skagerrak, påpeger Danmarks Fiskeriforening.

Med planen kan man også få lov til at fiske, hvis man benytter selektive redskaber eller elektronisk monitorering. Derudover planlægger myndigheder at lukke et område i Skagerrak, nordvest for Revet, for at beskytte ungtorsken.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...