Adgang til britisk farvand pr. 1. januar 2021 for fartøjer med midlertidig licens

Der er adgang til britisk farvand fra årsskiftet. Adgangen til norsk farvand venter vi fortsat på

Der er den 31. december 2020 kl. 18:40 modtaget melding om, at EU’s fartøjer er blevet tildelt adgang til at fiske i britisk farvand pr. 1. januar 2021. Det oplyser Fiskeristyrelsen.

Det er alene fartøjer, der fremgår af denne fartøjsliste, der er blevet tildelt adgang via en midlertidig licens, som i den kommende måned vil blive formaliseret. Den midlertidige licens til britisk farvand er tildelt af de britiske myndigheder på baggrund af en fartøjsliste, som tidligere er fremsendt af bl.a. de danske myndigheder fsva. danske fartøjer.

Adgangen til britisk farvand vil i første omgang kun omfatte farvandene indtil 12 sømil fra basislinjerne (kysten). Fiskeri i britisk farvand fra og med 1. januar 2021 vil ske i henhold til britiske fiskeriregler. De britiske fiskeriregler forventes i store træk at være identiske med EU-reglerne, men der vil også være bestemmelser, som afviger fra EU-reglerne. Så snart Fiskeristyrelsen har mere detaljeret information om de britiske regler, vil der blive informeret herom på deres hjemmeside.

Indtil videre henvises der til Storbritanniens nyligt vedtagne fiskerilovgivning (”Fisheries Act 2020”), som også vedrører regler vedrørende adgang og fiskeritilladelser for udenlandske fartøjer.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...