Fiskeristyrelsen ændrer praksis for sanktionering

Opkøbers prøveresultat og afregning indgår nu i styrelsens sanktionering af fartøjer

Fiskeristyrelsen ændrer sin praksis for sanktioneringer, så opkøbers prøveresultat og afregninger af industrilandinger kan indgå som led i styrelsens sanktionering af fartøjer.

Det betyder, at Fiskeristyrelsen nu kan sanktionere på baggrund af opkøberes prøveresultat og afregninger, dog kun i de tilfælde, hvor prøvemængden har udgjort en repræsentativ prøve (0,5 promille dog min. 100 kg).

Den ændrede praksis følger indførelsen af de Kommissionsgodkendte prøvetagningsplaner. Det betyder, at danske opkøbere af usorterede industrilandinger skal udtage stikprøver af alle landinger og indrapporterede afregninger, som afspejler den artssammensætning, der er fundet i stikprøverne.

Tilsvarende skal fartøjsføreren anvende resultatet til udfærdigelse af fartøjets landingserklæring. Antallet af stikprøver, der skal udtages, afhænger af art, landingsmængde og fangstområde. Det er baseret på en statistisk analyse, foretaget af DTU Aqua i 2019, med baggrund i kontrollens stikprøveresultater fra en 10-årig periode.

I praksis betyder det, at opkøbers prøveresultat vil blive anvendt i krydskontrol af overensstemmelse mellem arter og mængder, som er registreret i logbogen, landingserklæringen og afregningen, som det også sker i forbindelse med alle andre landinger. Desuden anvendes industriafregningerne også i kontrollen af, om logbogstolerancen er overholdt for de forskellige arter.

Fiskeristyrelsen sanktionerer således også på baggrund af opkøberes prøveresultat og afregninger, dog kun i de tilfælde, hvor prøvemængden har udgjort en repræsentativ prøve (0,5 promille dog min. 100 kg).

Resultatet af repræsentative prøver udtaget af opkøberne vil endvidere blive anvendt til kontrol af, om lasten overskrider den for fiskeriet fastsatte bifangstbestemmelse.

Læs mere i Fiskeristyrelsens vejledning om, hvad denne praksis betyder for dig.