HG 281 Elin og JOBI Værft sætter nye standarder for håndtering af hummerfangst

Et nyt hummersystem sikrer kvaliteten og skåner besætningen for tunge løft

Kvalitetssikring Med nybygningen HG281 Elin er der sat nye standarder for, hvordan man i fremtiden skaber de optimale arbejdsforhold og sikrer den bedste kvalitet på hummerfangsten

 

Kvalitet, kvalitet og atter kvalitet. Sådan sikrer man den allerbedste pris for sin fangst. Og netop derfor giver det også god mening, at man i moderne skibsbyggeri er begyndt at se på, hvad man kan gøre for at højne kvaliteten på den fangst, der hives ind. Med nybygningen Elin har Jobi Værf udarbejdet et helt nyt system, der ikke alene sikrer en optimal håndtering af hummerfangsten, men også sikrer optimale arbejdsforhold for fiskerne.

I udarbejdelsen af det nye system har Jobi Værft taget udgangspunkt i de løsninger, der allerede er blevet udviklet til andre nybygninger i hummerfiskeriet. Gennem et samarbejde med KM Fish på tre nybygninger er der igen tænkt i nye baner, i forbindelse med hummervaskeren til HG 281 Elin.

– Vi har længe haft fokus på at udarbejde nye systemer, der kan medvirke til sikre kvaliteten af den fangst, der hives ind, fortæller Janus Hjørne Pedersen, der er projektleder hos Jobi Værft og har været med til at designe det nye hummersorteringssystem, der er installeret på HG 281 Elin.

Et system, der sikrer mere skånsom håndtering af hummerfangsten og bedre arbejdsforhold for besætningen.  

 

Kvalitetssikring i tacklekassen

Første skridt til at sikre kvaliteten på hummerne er udarbejdelsen af tacklekassen. Her er der nemlig stor risiko for, at den nederste del af fangsten vil blive trykket og mast af vægten fra den øvrige fangst.

Derfor er tacklekassen på HG 281 Elin udarbejdet med fem spjæld, som hver især kan åbnes og lukkes. Disse spjæld sikrer, at fangsten adskilles i mindre portioner, så man undgår, at hummere og fisk bliver trykket og mast, mens de befinder sig heri.

Yderligere har man udviklet tacklekassen, så der tilføjes vand og luft undervejs. Det betyder, at fangsten er nemmere at få ud af kassen, fordi luften får vandet til at boble,  og det sikrer, at fangsten ikke sætter sig fast på siderne, og at hummerne ikke vikler sig sammen.

 

Sortering

Når fangsten kommer ud fra tacklekassen, bliver den sorteret op på to arbejdsbånd. Sortering af fangsten foregår stadigt manuelt. Hummerne sorteres i to grupper: Små og store hummere. Fisken sorteres fra på et separat sorteringsbånd, der er sat op bag hummersorteringsanlægget.

Efter sortering kører hummerfangsten ind i hummerskylleren. Her bliver de grundigt rengjort og efterfølgende kører de direkte over uden brug af transportbånd i dyppekarret.

Hummervaskerne kan også bruges som et supplement til fiskevaskere, for at opnå en højere kapacitet med de to ekstra rum i hummervaskeren, hvis ikke den bruges til hummerfangst. 

 

Skånsom håndtering

Når hummerne er skyllet og har været en tur i dyppekarret, ryger de gennem to slisker og ender i en buffer. I bufferen er der installeret en form for elevator, der betjenes via en knap, som fiskeren kan nå, mens han står ved sorteringsbåndet.

For når hummeren ryger direkte ned i kølelasten, er der stor risiko for, at fangsten bliver beskadiget under faldet. Elevatoren transporterer hummerne ned i lastrummet. Hermed minimerer man igen risikoen for, at hummerne tager skade.
Derudover sikrer elevatoren også, at mandskabet ikke bliver udsat for unødvendige løft. Det er win win for alle. Man sikrer kvaliteten af fangsten, men minimerer også risikoen for unødvendige løft og slitage på besætningen.

Med det nye system har man således automatiseret en stor del af arbejdsprocessen, så de manuelle opgaver er begrænset til sortering og vejning af kasser. Styringen til fiskefabrikken er lavet i samarbejde med Soft & Teknik, der  har udviklet automationen til fabrikken. Ved at tage udgangspunkt i de praktiske opgaver fiskerne har, når de håndterer fangsten, har man skabt et system, der sætter helt nye standarder for, hvorledes man fremadrettet kan effektivisere arbejdsopgaverne, og sikre en optimal kvalitet på de hummere, der fanges, samtidigt med at man opnår et bedre arbejdsmiljø.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...