Kvoteforhandlinger: Der er brug for en plan B

Dette års kvoteforhandlinger for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat bærer præg af den uløste Brexit-situation

I dag går det løs, når EU’s fiskeriministre mødes for at få fiskekvoterne for 2021 for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på plads. 

Det er ikke noget nyt, at fiskeriministrene mødes kort før jul for at få fiskekvoterne forhandlet på plads. Men i år er forhandlingerne præget af Brexit og den uafklarede situation mellem EU og Storbritannien.

– Vi står i en exceptionel situation og det kræver exceptionelle løsninger. Mit udgangspunkt er, at vi skal arbejde benhårdt for det bedste, men forberede os på det værste. Derfor går jeg til forhandlingerne med et ønske om en midlertidig løsning for årets første kvartal. Vi er simpelthen nødt til at have en plan B, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S) ifølge fødevareministeriets hjemmeside.

Forhandlingerne om en midlertidig løsning for 1. kvartal 2021 ventes at blive det helt centrale emne på rådsmødet. Udgangspunktet for forhandlingerne er Kommissionens forslag om, at der tages 25 % af kvoterne for 2020, som danner rammen for kvoterne i 1. kvartal af 2021. Men samtidig skal der tages højde for den biologiske udvikling i bestande og det faktum, at nogle arter primært fiskes i 1. kvartal og ikke resten af året.  Og samtidig er ministrene nødt til at skæve til udviklingen i forhandlingerne med Storbritannien. 

– Vi er nødt til at træffe en beslutning i EU om kvoter for delte bestande. Vi tager udgangspunkt i det, der hidtil har været EU’s andel og så finder vi en løsning, der også tager højde for sæsonaspektet og den videnskabelige rådgivning om bestandenes udvikling. Det giver ikke adgang til britisk farvand, men køber os mere tid og giver fiskerne lidt mere sikkerhed om rammerne, siger Rasmus Prehn.

Fiskeri i norsk farvand er også på spil
EU og Norge aftaler også hvert år de specifikke detaljer om deres fælles fiskebestande. Det er dog også forsinket i år, da en række bestande er delt mellem EU, Norge og Storbritannien. Dermed er der en risiko for, at danske fiskere bliver ramt af en dobbelt hammer 1. januar 2021, hvis der hverken er adgang til britisk eller norsk farvand. 

– EU’s fiskeriaftale med Norge er meget vigtig for danske fiskere. Det er helt centralt for danske fiskere, at der bliver adgang til at fiske i norske farvande fra 1. januar 2021. Det skal vi have på plads, siger Rasmus Prehn.

Rådsmødet ledes af det tyske formandskab og der ventes tidligst en løsning i løbet af onsdag den 16. december 2020. 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...