Nedsat krav om forudanmeldelse af torsk i Østersøen

Nu skal der forudanmeldes om ankomst til havn, hvis man medbringer 250 kg. torsk i levende vægt efter fiskeri i Østersøen

Fiskeristyrelsen skriver på sin hjemmeside, at der i forbindelse med vedtagelse af ændringer af den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, også er også truffet beslutning om yderligere kontrolmæssige tiltag. Blandt andet for forudanmeldelse om ankomst til havn, når der medbringes torsk.

Dette betyder, at kravet for forudanmeldelse af torsk er ændret fra 300 kilo til 250 kilo i levende vægt.

I reglerne for forudanmeldelse af ankomst til havn i § 21 stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen og i visse tilladelser til fiskeri i Østersøen fremgår indtil videre krav ved landing af 300 kilo og derover, så disse afspejler ikke længere den nye EU-bestemmelse, og denne vil blive konsekvensrettet ved førstkommende lejlighed.

EU-kravet træder i kraft 1. december, hvorefter Fiskeristyrelsen vil håndhæve dette, hvis det konstateres, at der ikke meldes korrekt ankomst til havn ved landing af 250 kilo torsk og derover.

Læs om alle ændringer og tiltag i Østersøen i Forordning (EU) 2020/1781

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...