Opfiskning af MAF-rationsfiskeri af torsk i Vestlige Østersø

Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i vestlige Østersø ICES underområde 22-24

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i vestlige Østersø ICES underområde 22-24:

Idet den afsatte mængde af torsk til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af torsk i vestlige Østersø ICES-underområde 22-24 på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 23. december 2020. 

Forbud mod at medbringe og lande torsk fra vestlige Østersø ICES-underområde 22-24 fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med torsdag den 24. december 2020. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. december 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...