Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier 2021

Bilag 6 meddelelse om startvilkår (rationsmængder) for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2021

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6 meddelelse om startvilkår (rationsmængder) for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2021:

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6.

Meddelslen træder i kraft den 1. januar 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
Fra den 1. januar 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.000 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Jomfruhummer fiskeri i Nordsøen EU-zone
Fra den 1. januar 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.500 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Mørksejfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Fra den 1. januar 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.000 kg Mørksej pr. kalendermåned.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen
Fra den 1. januar 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.000 kg Pighvar og slethvar pr. kalendermåned.

Brislingefiskeri i Østersøen
Fra den 1. januar 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 50 tons Brisling pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22-24
Fra den 1. januar 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 1.000 kg Sild pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i østlige Østersø ICES område 25-32
Fra den 1. januar 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20 tons Sild pr. kalendermåned.

Fælles for alle de anførte kystfisker-rationsfiskerier er, at fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne først må påbegynde fiskeri på kystfisker-rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et kystfisker-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler.

Uanset der for et fartøj tilmeldt kystfiskerordningerne er ansøgt om og opnået tilladelse til deltagelse i kystfisker-rationsfiskerier, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Fartøjer, der er tilmeldt kystfisker-rationsfiskeri på pighvar og slethvar i Nordsøen, kan ikke på samme tid være tilmeldt FKA-rationsfiskeri på pighvar og slethvar.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 1 af 21. december 2020 regler vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2021.

Ansøgning om tilladelse til kystfisker-rationsfiskeri skal for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet. Samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...