Automatisering skåner mandskabets rygge på H410 Wicki-Alex

En lokal smed fra Hundested har fået midler til at automatisere en fiskekutter, så arbejdet nu er lettere i fiskeriet efter krabber og konksnegle

H410 Wicki-Alex driver tejnefiskeri efter konk og taskekrabber, kombineret med garnfiskeri efter tunger og torsk. Specielt konkfiskeriet er blevet en større del af fiskeriet, de seneste år, og Thomas Jensen, fungerende skipper på Wicki-Alex, men det er hårdt arbejde – som heldigvis er blevet lettere!

I et innovationsprojekt med støtte fra den Europæiske fiskerifond har en lokal smed fra Hundested fået midler til at automatisere H410 Wicki-Alex.

– Der er overhovedet ingen sammenligning med hvad vi havde inden. Automatiseringen har gjort, at folk kan arbejde hele dagen uden at blive ødelagt, der er ikke nogen der bliver slidt op. Førhen var det også farligere for mandskabet, for nu er det blevet installeret sådan at tejnen lander på bordet uden mulighed for at flyve rundt. Der er slet ingen sammenligning, siger skipper: 

– I forhold til effektiviteten fisker vi ikke hurtigere end før, men vi får et bedre produkt med vaskemaskinen og vi kan arbejde længere tid. Før måtte vi stoppe for folk kunne ikke mere. Nu kan vi nærmest blive ved.

Selve designet af automatiseringen har skipper Thomas Jensen i høj grad selv stået for sammen med firmaet Aquamind, mens Smeden Bomholt har hjulpet med at realisere skitserne på tegnebrættet.

Automatiseringen består blandt andet i ruller på løningen for at hjælpe tejnen ind på skibet, placering af arm til tejnehaler, sådan at tejnerne ikke skal løftes af, men lander på sorterbordet automatisk. Sortérbordet og vaskemaskinen er integreret, sådan at vaskemaskinen udover at rengøre fangsten også finsorterer skaller, ben fra agn og lignende fra. Dermed skal fiskeren ved sortérbordet kun tømme tejnen, kyle den brugte madding over bord og sende den videre.

I fiskeristøtteordningen under EU er der blevet bevilget penge til at automatisere tejnefiskeriet i Danmark og opskalering af tejnefiskeriet efter taskekrabber generelt. Fiskeriet med tejner er et traditionsrigt fiskeri, men der er ikke sket mange forbedringer for arbejdsmiljøet  i de seneste mange år.  Det er et fysisk hårdt arbejde, og det går ud over hænder, ryg og skuldre, når de tunge tejner skal flyttes rundt på skibet og af og til koster det længerevarende sygemeldinger, hvilket har skræmt interesserede fiskere væk fra fiskeriet. Den nye viden om automatisering kan måske få interesserede til at gå ind i fiskeriet.

I alle tilfælde er man velkommen på Wicki-Alex, hvis man har lyst til at se hvordan det er skruet sammen.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...