Danmarks Fiskeriforening hilser kompensation til torske- og sildefiskere i Østersøen velkommen

Der er nu åbnet for, at torske- og sildefiskere i Østersøen kan søge om kompensation

Der er godt nyt for de fiskere, der fisker efter torsk og sild i Østersøen. Fiskeriminister Mogens Jensen åbner nu for en kompensationsordning for de fiskere, som er ramt af kvotenedskæringer, lukkeperioder og gråsælernes uheldige påvirkning af torsk i den østlige del af Østersøen.

Formålet med ordningen er at kompensere fiskere, der fisker efter torsk i den østlige Østersø samt efter torsk og sild i den vestlige Østersø i 2020 som følge af de reducerede kvoter og restriktioner for fiskeriet.

Danmarks Fiskeriforening er tilfreds med, at fiskeriministeren har skabt mulighed for at give Østersø-fiskerne en delvis kompensation.

– De seneste års udvikling i Østersøen har desværre været hård ved de danske erhvervsfiskere. Det er tilfredsstillende, at ministeren har forstået, hvor alvorlig situationen er for torske- og sildefiskerne i Østersøen. Ordningen giver en håndsrækning til de fiskere, der har kæmpet med at få enderne til at mødes de seneste år. Nu skal vi så have sikret, at så mange fiskere kan få så meget ud af ordningen som muligt, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

 

Store reduktioner

Torskekvoterne i den vestlige og østlige Østersø er for 2020 reduceret med hhv. 60 og 92 procent i forhold til fiskerimulighederne i 2019. Derudover har man genindført en lukkeperiode, hvor der ikke må fiskes i den vestlige Østersø.

Også kvoten for sild i den vestlige del af Østersøen er blevet kraftigt reduceret i 2020. Kvoten er reduceret med 65 procent i forhold til 2019.

Mange fartøjer i Østersøen har ikke mulighed for at sejle i andre farvande for at fiske. De er derfor tvunget til at blive i Østersøen og kæmper med at få økonomien til at hænge sammen. Muligheden for at få tilskud kan netop være med til, at de fiskere vælger at blive i erhvervet, i stedet for at sælge fartøjet og gå i land.

– Det betyder så meget for de mindre havne i Østersø-området, at der er fiskere, der stadig lander deres fisk her. Det er derfor vigtigt, at kompensationsordningen skrues sådan sammen, at den hjælper så mange som muligt til at blive i erhvervet. Der er fanget mange torsk her i januar i vestlige Østersø, så vi håber da, at kvotesituationen ser bedre ud til næste år, siger Kim Kær Hansen, formand for Østersøudvalget i Danmarks Fiskeriforening.

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...