Fiskerne henter juridisk ekspertise til at granske kameraovervågning

DFPO undrer sig over, om myndighederne overhovedet har styr på de juridiske forhold omkring kameraovervågning. Juridisk ekspertise skal nu se på sagen

De danske fiskere intensiverer kampen mod kamera på fiskefartøjer. De stiller sig ikke tilfredse med fiskeriminister Mogens Jensens planer for kameraovervågning af fiskeriet i Kattegat – og henter nu ekspertise til at undersøge de juridiske spørgsmål, som står fuldstændig hen i det uvisse.

– Når ministeriet tydeligvis ikke ønsker at samle bolden op og ikke gør noget, så gør vi. I Danmarks Fiskeriforening ønsker vi at få undersøgt de juridiske aspekter af kameraovervågning. Kameraovervågning går over alle grænser – det er et drastisk indgreb i den personlige frihed. Et fiskefartøj er fiskerens andet hjem, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Fiskerne undrer sig over, hvordan man overhovedet kan tillade, at staten kan stille krav om kameraovervågning på privat ejendom som et fiskefartøj.

– Vi er ikke bekendt med, at man på andre erhvervsområder i Danmark kameraovervåges af staten 24/7. Men vi har svært ved at forestille os, at andre brancher blot stiltiende har accepteret kameraovervågning fra staten. Under alle omstændigheder er der en lang række juridiske spørgsmål, som vi skal have afklaret, og vi lever da heldigvis i en retsstat, siger Svend-Erik Andersen.

Men skulle det være sådan, at det er helt legitimt for staten at overvåge borgere på privat ejendom, så er der en lang række spørgsmål i forhold til Retsplejeloven, Offentlighedsloven, Persondatabeskyttelsesforordning m.v., som skal afklares.

– Vi har igennem 10 år efterlyst konkrete svar på disse spørgsmål fra myndighederne. Det ville da være logisk, at man gav svar på disse spørgsmål, før man tvang kameraovervågning ned over hovedet på dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Listen over spørgsmål er altså lang, og fiskerne blev ikke just klogere, da der fredag i sidste uge var medlemsmøde i Aalborg. Over 300 fiskere var troppet op, og flere sejlet hertil for at vise deres frustration og utilfredshed med ministerens planer om at indføre kameraovervågning i Kattegat. Også fiskeriministeren deltog, men her var der ingen svar at hente på fiskernes spørgsmål til lovgrundlaget.

– De danske fiskere skal ikke være forsøgskaniner i endnu et eksperiment med kamera. For det er netop, hvad det er. Man kunne som det mindste have sikret sig, at jura var på plads, før man trækker nye og flere regler ned over et helt erhverv, siger Svend-Erik Andersen.