Kvælstof, skarv og Dangødning-brand skaber store problemer for Lillebælt

Miljøminister Lea Wermelin deltog idag i konferencen "Hjælp Lillebælt". Her blev situationen med de svindende fiskebestande i Lillebælt drøftet
af Helle Kristensen
17 feb 2020

Lystfiskere og småbådsfiskere har de seneste år oplevet, at fiskeriet efter torsk, skrubber, ising og andre bundlevende arter, er forsvundet i Lillebælt. Men hvad er årsagen?! Det forsøgte man idag at belyse under konferencen Hjælp Lillebælt, der blev afholdt i Kolding.

Konferencen er udsprunget af en række åbne debatter, der har været arrangeret hen over efteråret, af de tre lokale småbådesklubber; Sønderjyllands småbådsklub, Lillebælt småbådesklub og Årøsund
småbådsklub.

Miljøminister Lea Wermelin deltog i konferencen og leverede åbningstalen. Hun italesatte særligt, at kvælstof og forurening har haft stor indflydelse på havmiljøet i Lillebælt. Efter Lea Wermelins indlæg bød en lang række personer ind med forskellige bud på, hvilke faktorer der yderligere påvirker situationen i Lillebælt. Herunder opfiskning af sten, fiskeri, udledning af spildevand osv.. For én ting er sikkert; Økosystemet i Lillebælt er påvirket af mange forskellige faktorer, og derfor kan man ikke entydigt konkludere, hvad der skal gøres for at sikre fiskebestandene og biodiversiteteten i farvandet.

Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening, påpegede i sit indlæg, at skarvens tilstedeværelse skaber store problemer for fiskens tilstedeværelse i Lillebælt. Af uvisse årsager opholder fiskene sig ikke på det dybe vand, men søger istedet mod lavt vand. Her er den i stor fare for at blive spist af skarven.

Han rejste ligeledes kritik over, at man ikke som følge af branden hos Dangødning i 2016 gennemførte flere bundprøver og undersøgelser. Branden hos Dangødning i Fredericia betød, at flere tusind tons kvælstof blev udledt i Lillebælt.

Overordenet var der under dagens konference enighed om, at mange forskellige faktorer påvirker økosystemerne i Lillebælt, men at særligt mængden af kvælstof er problematisk og skaber problemer i området.
Niels Ole Præstbo, der er koordinator i Naturpark Lillebælt, opfordrede i sit indlæg til, at man i større grad analyserede på, hvilke faktorer der havde en effekt, og at man målrettede sin indsats og handlede derefter.

Allan Buch nævnte under sit oplæg både skarvens tilstedeværelse samt branden hos Dangødning i 2016, som værende en del af årsagen til at fiskene søger væk fra Lillebælt

Læs mere om:

Flere Nyheder