Kvælstof, skarv og Dangødning-brand skaber store problemer for Lillebælt

Miljøminister Lea Wermelin deltog idag i konferencen "Hjælp Lillebælt". Her blev situationen med de svindende fiskebestande i Lillebælt drøftet

Lystfiskere og småbådsfiskere har de seneste år oplevet, at fiskeriet efter torsk, skrubber, ising og andre bundlevende arter, er forsvundet i Lillebælt. Men hvad er årsagen?! Det forsøgte man idag at belyse under konferencen Hjælp Lillebælt, der blev afholdt i Kolding.

Konferencen er udsprunget af en række åbne debatter, der har været arrangeret hen over efteråret, af de tre lokale småbådesklubber; Sønderjyllands småbådsklub, Lillebælt småbådesklub og Årøsund
småbådsklub.

Miljøminister Lea Wermelin deltog i konferencen og leverede åbningstalen. Hun italesatte særligt, at kvælstof og forurening har haft stor indflydelse på havmiljøet i Lillebælt. Efter Lea Wermelins indlæg bød en lang række personer ind med forskellige bud på, hvilke faktorer der yderligere påvirker situationen i Lillebælt. Herunder opfiskning af sten, fiskeri, udledning af spildevand osv.. For én ting er sikkert; Økosystemet i Lillebælt er påvirket af mange forskellige faktorer, og derfor kan man ikke entydigt konkludere, hvad der skal gøres for at sikre fiskebestandene og biodiversiteteten i farvandet.

Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening, påpegede i sit indlæg, at skarvens tilstedeværelse skaber store problemer for fiskens tilstedeværelse i Lillebælt. Af uvisse årsager opholder fiskene sig ikke på det dybe vand, men søger istedet mod lavt vand. Her er den i stor fare for at blive spist af skarven.

Han rejste ligeledes kritik over, at man ikke som følge af branden hos Dangødning i 2016 gennemførte flere bundprøver og undersøgelser. Branden hos Dangødning i Fredericia betød, at flere tusind tons kvælstof blev udledt i Lillebælt.

Overordenet var der under dagens konference enighed om, at mange forskellige faktorer påvirker økosystemerne i Lillebælt, men at særligt mængden af kvælstof er problematisk og skaber problemer i området.
Niels Ole Præstbo, der er koordinator i Naturpark Lillebælt, opfordrede i sit indlæg til, at man i større grad analyserede på, hvilke faktorer der havde en effekt, og at man målrettede sin indsats og handlede derefter.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...