Mindeord: Poul K. Madsen er gået bort

Grenaa-fisker, foreningsformand og redningsmand, Poul K. Madsen, er ikke længere iblandt os

Grenaa-fisker, tidligere formand for Grenaa Fiskeriforening og redningsmand, Poul K. Madsen, er ikke længere iblandt os. Han er gået bort; 84 år gammel.

Poul Madsen er født d. 16. maj 1935 på Mors i Jørsby. Han fiskede få år fra Hvide Sande, hvorefter han kom til Grenaa i 1960’erne. I 1981 blev han formand for Grenaa Fiskeriforening, efter at have været næstformand i flere år. Samtidig fiskede han selvfølgelig også – det var en travl tid, hvor fiskeriforeningen blev et ekspeditionskontor for Fiskeriministeriet. Men Poul K. Madsen holdt fast i sit fiskeri, hvilket han fortalte om i 1995 i fiskeriforeningens jubilæumsbog:

– Når jeg var på fiskeri, kunne jeg ikke samtidig holde styr på den indgående post, og det skete da også, at tingene ikke blev ordnet i tide, fordi de måtte vente, til jeg kom i havn. Det skyldes ikke mindst, at beskederne fra ministeriet ofte blev udstedt med så kort varsel, at det ville have været vanskeligt at ekspedere dem, selv om jeg havde været i land.

Men det var ikke kun regler, licenser og beskeder, som Poul K. Madsen havde for øje. I sin tid som fisker og formand var forurening på alles læber. Det begyndte allerede i 70’erne med anlægget af Grindstedværket. I 1980’erne blev Grenaa Kommune udlagt til et område for særligt forurenede virksomheder. Da Randers Amt i 1982 gav Grindstedværket tilladelse til at etablere en spildevandsledning ved Fornæs reagerede Grenaa Fiskeriforening med krafttig protest.

Området ved Fornæs var en god yngleplads, og det forbavsede Poul K. Madsen, at amtet fandt lige præcis dette område velegnet.

Der var flere ting, som Poul K. Madsen kædede sammen med forureningen. Det første voldsomme iltsvind var i 1981 og periodens kraftigste i 1988. Heldigvis var der et godt samarbejde med Grenaa Kommune og overtid kom Vandmiljøplanen, som førte til, at der kom styr på udledningerne af spildevand.

Poul K. Madsen var formand for Grenaa Fiskeriforening frem til årsskiftet 1991/1992, hvor han blev ansat ved Redningsvæsenet i Grenaa. Han var også medlem af Dansk Fiskeriforenings hovedbestyrelse de sidste fire år af sin formandsperiode, samt formand for centralforeningen de sidste år.

Æret være Pouls minde!

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...