Our Fish vildleder i debatten om klimaforandringer

Viden bør være forudsætningen for relevans, men dette ser organisationen Our Fish stort på

Pak dit budskab ind i argumenter om klimaforandringer, så skal du nok få taletid! – Også hos fiskeriministeren.

Dette syntes at være kommunikationsstrategien for Our Fish, der blandt andet i en pressemeddelse, fra den 18. december 2019 bedyrer følgende:

”Et stop for overfiskeri, ville være hurtigtvirkende og effektiv klimakrisehandling, fordi det styrker havets modstandskraft og evne til at opsuge Co2 og overskudsvarme.”
Men det er en påstand, der langt fra er baseret på et faktuelt grundlag.

Holder det vand? vi har spurgt cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov, som siger følgende:

-Den analyse, der henvises til, omhandler effekter af at fjerne overfiskeri, hvor man successivt fjerner arter fra økosystemet og altså ikke fiskeri i enhver form. Det er ikke en peer reviewed publikation, og der er dermed ikke evidens for, at artiklen overholder anderkendte videnskabelige standarder.

Han påpeger yderligere at havets evne til at absorbere varme er helt uafhængig af fiskebestandenes størrelse. Det er heller ikke åbenbart, at større fiskebestande vil give anledning til en større absorption af CO2. Det afhænger af, hvordan fødekæderne i øvrigt ændrer sig, og dermed omsætningen i havet.

– De undersøgelser, vi har set, peger på især pelagiske fisk som et CO2-venligt alternativ til f.eks. kylling, så i en helhedsbetragtning er der også spørgsmålet om hvor vi skal få protein fra i stedet for det vi nu får fra fisk, lyder budskabet fra Jørgen Dalskov.

Det bør i øvrigt nævnes at Our Fish, der i høj grad forsøger at påvirke dansk fiskeripolitik, og blandt andet også havde et møde med fiskeriministeren forud for kvoteforhandlingerne, er et projekt, der er sat i verden af det engelske fondssamarbejde Funding Fish. Det bliver derfor nærliggende at spørge, hvorvidt det er rimeligt, at et britisk fondsprojekt skal påvirke dansk fiskeripolitik? 

I den seneste udgave af FiskeriTidende kan du læse en uddybende artikel om Our Fish og deres mangelfulde tilgang til formidling af fakta.