Our Fish vildleder i debatten om klimaforandringer

Viden bør være forudsætningen for relevans, men dette ser organisationen Our Fish stort på
af Helle Kristensen
13 feb 2020

Pak dit budskab ind i argumenter om klimaforandringer, så skal du nok få taletid! - Også hos fiskeriministeren.

Dette syntes at være kommunikationsstrategien for Our Fish, der blandt andet i en pressemeddelse, fra den 18. december 2019 bedyrer følgende:

”Et stop for overfiskeri, ville være hurtigtvirkende og effektiv klimakrisehandling, fordi det styrker havets modstandskraft og evne til at opsuge Co2 og overskudsvarme.”
Men det er en påstand, der langt fra er baseret på et faktuelt grundlag.

Holder det vand? vi har spurgt cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov, som siger følgende:

-Den analyse, der henvises til, omhandler effekter af at fjerne overfiskeri, hvor man successivt fjerner arter fra økosystemet og altså ikke fiskeri i enhver form. Det er ikke en peer reviewed publikation, og der er dermed ikke evidens for, at artiklen overholder anderkendte videnskabelige standarder.

Han påpeger yderligere at havets evne til at absorbere varme er helt uafhængig af fiskebestandenes størrelse. Det er heller ikke åbenbart, at større fiskebestande vil give anledning til en større absorption af CO2. Det afhænger af, hvordan fødekæderne i øvrigt ændrer sig, og dermed omsætningen i havet.

- De undersøgelser, vi har set, peger på især pelagiske fisk som et CO2-venligt alternativ til f.eks. kylling, så i en helhedsbetragtning er der også spørgsmålet om hvor vi skal få protein fra i stedet for det vi nu får fra fisk, lyder budskabet fra Jørgen Dalskov.

Det bør i øvrigt nævnes at Our Fish, der i høj grad forsøger at påvirke dansk fiskeripolitik, og blandt andet også havde et møde med fiskeriministeren forud for kvoteforhandlingerne, er et projekt, der er sat i verden af det engelske fondssamarbejde Funding Fish. Det bliver derfor nærliggende at spørge, hvorvidt det er rimeligt, at et britisk fondsprojekt skal påvirke dansk fiskeripolitik? 

I den seneste udgave af FiskeriTidende kan du læse en uddybende artikel om Our Fish og deres mangelfulde tilgang til formidling af fakta.

Definition af overfiskeri

Our Fish postulerer gang på gang, at EU tillader overfiskeri, men deres opfattelse af, hvad der kan betegnes som overfiskeri, er langt fra de fakta, biologerne forholder sig til i deres arbejde.

De fremhæver yderligere, at EU's ministre har forpligtet sig til, at de vil stoppe overfiskeri inden 2020.

Men der er ingen bestande, der overfiskes i EU. Ved overfiskeri forstår man, i traditionel forstand, at bestande bringes på kanten af kollaps – Og det er ikke tilfældet for nogen bestande, som reguleres gennem EU’s fælles fiskeripolitik. Det som EU-landende har aftalt er; at man vil forvalte fiskeriet på en måde der giver ”…det maksimale bæredygtige udbytte, hvor det er muligt… inden udgangen af 2020 for alle arter”…

I erkendelse af, at vi har med natur at gøre, er der altså ikke tale om en skarp deadline, men ”hvor det er muligt”. Bestande går op og ned – også uden fiskeri. Det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) er heller ikke en størrelse, der er entydigt bestemt. Der er – og bliver – skrevet side op og ned om hvordan dette ret fornuftige koncept kan oversættes til noget brugbart i praktisk forvaltning. Bestandene påvirker hinanden og bliver påvirkede af andet end fiskeri – herunder forurening, klima osv. MSY i en sammenhæng kan være meget forskellig fra MSY i en anden.

Læs mere om:

Flere Nyheder