Rapport: Danske fiskebestande i god udvikling

Dansk fiskeri er generelt i god gænge og der er sammenhæng mellem fiskebestandene og antallet af fiskefartøjer, viser ny rapport

Dansk fiskeri er generelt økonomisk stabilt, og hovedparten af de fiskebestande, som danske fiskere fisker på, er i fremgang.

Der vil også fremadrettet være et stabilt grundlag for dansk fiskeri, hvor fangstkapacitet og ressourcegrundlag er afstemt.

Sådan lyder konklusionen i en ny forskningsrapport, som Københavns Universitet og DTU Aqua har udarbejdet.

Du kan se hele rapporten her

Cheffiskerikonsulent hos DTU Aqua, Jørgen Dalskov udtaler i den forbindelse:

– Fiskebestandene er i god udvikling, hvor bestandene stiger og fiskeridødeligheden falder. Der er problemer nogle steder, men generelt er det en positiv udvikling.

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Max Nielsen fortæller, at der er en god sammenhæng mellem bestandene og antallet af fartøjer.

– Der er balance mellem fiskebestandene og fiskefartøjer. Det er en oplagt styrke. Det er generelt en stabil fiskerisektor, vi har i Danmark dog med udfordringer omkring Brexit, torskefiskeriet i Østersøen, og så kommer der noget på lidt længere sigt med miljøtilpasning, siger Max Nielsen.

Den nye  rapport skaber et overblik over de seneste 10 års udvikling i den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor i et historisk perspektiv og bidrager med et bud på sektorens styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Rapporten udgør en del af det faglige grundlag for udarbejdelsen af det nye danske program for den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2021-2027.