Søger om 10 mio. til Østersø-fiskerne

Ministeren har bedt finansudvalget bevilge 10 mio. kr. til kompensation for torske- og sildefiskere i Østersøen

Fiskerne i Østersøen står over for et hårdt år med drastiske reduktioner i torske- og sildekvoten. Men måske er der omsider kompensation på vej?

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) har søgt om ti millioner i 2020 til en kompensationsordning til torske- og sildefiskere i Østersøen. Af de 10 mio. skal 1,5 mio. anvendes til at administrere ordningen. Der er tale om en de minimis ordning.

Det fremgår af et aktstykke fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det er dog endnu ikke godkendt af Finansudvalget:

Ordningen skal yde kompensation til aktive erhvervsfiskere, der pr. 1. januar 2020 har fået tildelt en licens med tilhørende kvoter til at fiske torsk i østlig Østersø og torsk og sild i vestlig Østersø i 2020. Ordningens midler fordeles efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af berørte fiskeres licenser. Der fastsættes en bagatelgrænse for kompensation på 15.000”. 

På grund af EU’s regler om de minimis kan ansøgere, der allerede har modtaget de minimis-tilskud inden for de seneste tre regnskabsår, herunder fra ordningen i 2018, enten ikke få kompensation eller få reduceret deres kompensation.

Læs hele aktstykket her