Bornholmske fiskere skal jage sæler

I perioden januar til marts 2020 er 4 bornholmske fiskere ansat til at jage gråsæler ved erhvervsfiskernes og fritidsfiskernes redskaber

Gråsælen er en plage for fiskerne, og nu bliver der sat gang i endnu et forsøg med jagt på dem, så man kan finde ud af, om det kan lade sig gøre at regulere sælbestanden ved at skyde dem.

Det er fire bornholmske fiskere – tre erhvervsfiskere og en bierhvervsfisker – der i en forsøgsperiode fra januar til og med marts 2020 er blevet ansat til at jage gråsæler. Det skriver Bornholms Tidende.

– Det handler i første omgang om, at vi finder ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre. Vi skal skyde de sæler, som kommer i nærheden af garnene. Der er ingen, der regner med, at det vil løse problemerne for fiskerne. Men det måske kan det lade sig gøre at gøre sælerne mere sky i forhold til at komme tæt på garnene, siger forstfuldmægtig og projektansvarlig Ejgil Andersen fra Miljøstyrelsen.

Han nævner også, at det er noget sværere at skyde sæler på vand fra vand. Her har svenskerne det noget lettere, når de kan ligge på skær og skyde sæler på skær. Eller grønlænderne, der kan ligge på is og skyde sæler på is. Forsøget går også ud på at få noget erfaring med at skyde sæler på denne måde og måske få knækket koden.

– Nu prøver vi at se, om vi kan få noget professionalisme ind i det ved, at man bruger noget tid på det og måske kan knække koden, siger Ejgil Andersen.

 Efter forsøgsperioden skal resultaterne evalueres, men det giver ikke mening at sætte eventuelle tal på en kvote for nuværende, mener Ejgil Andersen.

– Så længe vi kun har skudt to-tre stykker siden 2016, er der ikke grund til at diskutere kvotens størrelse. Men hvis det viser sig, at vi med den metode sagtens kan skyde 40 sæler, kan vi tage en snak med ministeren om, hvad kvoten skal være, siger Ejgil Andersen.

De fire bornholmske fiskere og sæljagere er: 

Karsten Marcher, Henning Finne, Arki Munch Petersen og Jens Allan Hansen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...