Erklæring: De danske fiskere siger nej til kamera

På vegne af de danske fiskere udsender Danmarks Fiskeriforening en erklæring, der tager stærkt afstand til kamera

Til fredagens medlemsmøde var der ingen tvivl. De danske fiskere vil ikke overvåges med kamera. Derfor har Danmarks Fiskeriforening udsendt en erklæring på vegne af erhvervet. Hent den her – eller læs den nedenfor: 

 

De danske fiskere siger nej til kamera!

De danske fiskere siger nej til kameraovervågning. Det er overimplementering af EU’s regler for fiskerikontrol og et indgreb uden proportionalitet i fiskernes personlige frihed. Danske fiskere må sige stop – vi vil ikke endnu engang være forsøgskaniner for politikernes seneste påfund og eksperiment.

Danmarks Fiskeriforenings formand, bestyrelse og medlemmer tager stærkt afstand fra kameraovervågning i Kattegat, fordi…

 

Det er voldsomt indgribende tiltag, når du tillader staten at overvåge private virksomheder og privatansatte. Intet andet sted i samfundet har man tilsvarende drastiske tiltag

Det er en drastisk overskridelse af den personlige frihed, når staten opsætter kameraer på private fartøjer og overvåger privatansatte 24-7. Er det sådan staten i et retssamfund, skal agere?

Dertil kommer er en lang række juridiske spørgsmål i forhold til Retsplejeloven, Offentlighedsloven, Persondatabeskyttelsesforordning m.v., som fiskeriet over fem år har efterlyst undersøgelser af.

 

Formålet med kameraovervågning er uklart. Det er symbolpolitik, der hverken bidrager til at sikre et bæredygtigt fiskeri eller til at løse fiskeriets reelle udfordringer

Ministeren har fremhævet to formål, som fiskeriet stiller sig kritiske overfor, og som ikke retfærdiggør ministeriets ”Big Brother”-tilgang: 

Kameraovervågning skal sikre bedre data og bedre forvaltning
Men gør det det? Nej!

Hvis der er behov for bedre data, bør man forbedre og effektiviserer indsatsen med observatørture, hvor forskerne får direkte indsigt i fiskeriet.

Kamera er ikke garanti for korrekte og bedre data. Det giver ikke svar på, hvordan den biologiske rådgivning kan forbedres og derved flere fisk i havet.

Argumenterne om bedre data holder heller ikke, når det alene er danske fiskere, som omfattes af kameraovervågning. Danmark skal ikke gå enegang i EU, og de andre EU-lande ønsker ikke kameraovervågning. Der kan være stor forskel i fangstprofiler blandt lande alt efter redskab og område, man fisker i – dette går helt tabt, når man udelukkende ser på dansk fiskeri.

Kameraovervågning skal sikre kontrol af overholdelse fiskekvoter og landingspligt
Men denne ”Big Brother tilgang” mangler den proportionalitet, som er et princip i dansk ret!  

Dansk fiskeri er bæredygtigt, og der er ikke overfiskeri. Tværtimod er der i 2019 blot landet 20 procent af den danske kvote for torsk i Kattegat.

Landingspligt for torsk i Kattegat blev først indført i 2019, og det er derfor for tidligt at vurdere, hvorvidt den virker. Det tager tid at omstille fiskeriet til landingspligten, og vi har i fiskeriet længe efterlyst en positiv indsats fra de danske myndigheder og Kommissionen for at fremme landingspligten og hjælpe med implementering af landingspligt, bl.a. at bortskaffe evt. ”discardfisk” i havnene.

Vi forstår, at Fiskeristyrelsen har en opgave i at monitere og kontrollere overholdelsen af landingspligten. Men med forslaget om kameraer svigter myndighederne, og sender aben videre til fiskeriet.

Forslaget om kameraovervågning er et eksempel på, at EU-beslutninger bliver gennemtrumfet uden ophæng i virkeligheden og uden tanke på konkret implementering. Skulle Danmark ikke i stedet prøve at arbejde for at fjerne en så håbløs regulering, der volder alle EU-medlemslande voldsomme problemer, og på ingen måde bidrager til et mere bæredygtigt havmiljø?

 

Kameraovervågning af fiskeriet er at skyde gråspurve med kanoner!

Der er intet, som begrunder en voldsom overimplementering af EU-regler for fiskeriet og som medfører betydelige udgifter for samfundet og for dansk fiskeri.

Ingen har glæde af ”Big Brother” og mistænkeliggørelse af et erhverv.

Man kvæler et stolt erhverv ved blot at lægge lag på lag af restriktioner for erhvervet.

Kameraovervågning vil ikke give flere torsk i Kattegat – det vil give færre fartøjer i fiskeriet, færre aktive havne og færre arbejdspladser

 

 

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...