Fiskeriformand savner udmelding om kompensation

Efter de store kvotereduktioner mangler fiskeriformanden på Bornholm en mere konkret udmelding om kompensation til de berørte fiskere fra ministeren

Tilbage i september 2019 havde Bornholms og Christiansøs Fiskeriforenings bestyrelse samt andre bornholmske fiskere et møde med fiskeriminister Mogens Jensen. På mødet blev der blandt andet diskuteret kompensation til fiskerne. I lyset af de store kvotereduktioner på især torsk, er dette blevet mere aktuelt.

Nu har Bornholms Tidende været i kontakt med Miljø- og Fødevareministeriet for at høre, hvordan det ser ud med kompensation til fiskerne. Den bornholmske avis fik en kort tilbagemelding fra ministeriet: ” Miljø-og Fødevareministeriet er ved at se på, hvordan en model for kompensation af fiskerne i Østersøen i 2020 evt. kan etableres”.

– Jeg kunne godt have tænkt mig en konkret udmelding. Nu er vi henne i januar måned, og der er folk, som skal betale renter og afdrag og regninger, og når vi ikke må fiske, er det unægteligt svært, siger Thomas Thomsen til Bornholms Tidende.

Han har også et bud på, hvordan en kompensation til fiskerne skal skrues sammen.

– Sidst, vi fik noget, var det ud fra den såkaldte de minimis-ordning under EU, som har et maksimumsbeløb på 30.000 euro, og jeg mener, at man bør bruge de samme kriterier som dengang i den aktuelle situation, siger han.