Gennemsnitlige afregningspriser for 2019

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse Gennemsnitlige afregningspriser for 2019

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om Gennemsnitlige afregningspriser for 2019:

De gennemsnitlige afregningspriser for 2019, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §47 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2019 anvendes derudover i medfør af § 58 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 95-104, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 105, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 178.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

IOK/FKA-ART

 Kr./Kg.

BLH1X14

1,77

BLH2X12F

1,84

BRS03A.

2,13

BRS3BCD-C

1,85

BRSIOK

2,1

DVH04-N.

76,39

DVH2AC4-C

39,61

DVH3A/BCD

49,24

DVR03A.

44,37

DVR04-N.

37,64

DVR2AC4-C

27,68

HAG678-

1,55

HAT04-N.

32,08

HMK578/14

4,74

KLM2AC4-C

25,37

KUL2AC4.

12,72

KUL3A/BCD

13,87

LKS3BCD-C

223,7

MAK2A34

10,51

MAK2A4N

11,61

MAK2CX14

10,63

MSJ2A34.

10,25

OES4L

41,26

PGH2AC4-C

70,55

RSP03AS

14,2

RSP2AC4. 

19,33

RSP3AN

20,76

RSP3BCD-C

12,3

SIL1/2

3,61

SIL22/24

3,48

SIL25/32

1,81

SIL3A

3,35

SIL4AB

4,55

SIL4L

2,83

SIL5B6ANB

0,47

SPE2A34

1,95

TBS2A3A4

1,93

TNG24. 

97,23

TNG3A/BCD

97,17

TOR/3BCD

13,39

TOR03AN

26,48

TOR03AS

18,76

TOR22/24

14,87

TOR25/32

8,16

TOR2AC4. 

27,37

 

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.

Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.