Har ministeren ikke tillid til fiskerne?

Trods svar fra ministeriet, søger Fiskernes Forbund fortsat forklaring på, hvad kamera egentlig skal gøre godt for

Lige som Danmarks Fiskeriforening, flere politikere og selvfølgelig fiskerne, så er Fiskernes Forbund også noget uforstående overfor, hvorfor der skal indføres kameraovervågning i dansk fiskeri.

Derfor har de taget kontakt til fiskeriministeren – og fået svar fra ministeriet.

Her lyder det, at:

– Formålet med at indføre elektronisk monitorering, herunder kameraovervågning er at fremtidssikre fiskebestanden ved at styrke kontrollen med overholdelse af landingsforpligtelsen. Traditionelle kontrolredskaber såsom observatører og kontrolskibe er omkostningstunge og ikke effektive nok i forhold til at kunne sikre en tilstrækkelig kontrol, lyder det bl.a. i svaret.

Hos Fiskernes Forbund er man dog ikke tilfredse med dette svar. Fiskerministeren har nemlig tidligere udtalt, at det er fiskene og ikke fiskerne, der skal monitoreres.

– Ministeriet/ministeren burde vel sikre sig, at man udadtil er enige om, hvad det drejer sig om?
Vi afventer foreløbigt at få et klart svar fra ministeren på, om han har tillid til, at de danske fiskere overholder love og regler, skriver formand Erik Flyvholm på Fiskernes Forbunds facebookside:

– Har man fra ministeriets side overvejet, om forslaget strider mod anden lovgivning herunder Persondataforordningen? Skal de personer, der måtte optræde på kameraoptagelserne give accept af, at optagelserne overgives til kontrollen?

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...