HUSK at søge tilladelse til vejning og pakning ombord

Deadline 15. februar

Primo januar 2020 kan der søges om tilladelse til vejning og pakning ombord, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2019.

Deadline for ansøgning er 15. februar 2020, såfremt der fortsat ønskes at kunne vejes og pakkes ombord. Tilladelse til vejning og pakning ombord vil blive udstedt primo marts 2020.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Fiskeristyrelsen – enten elektronisk på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk 

Find ansøgningsskema og orientering om regler her: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/kontrol/eu-s-vejeregler-logbogsfoering-mv/

Fiskeristyrelsen oplyser, at alle, der ansøger, vil få en tilladelse, og at der i den forbindelse ikke vil blive taget stilling til, om vægten der er opgivet i ansøgningsskemaet er godkendt eller ej. Der er stadig er en del spørgsmål, som Fiskeristyrelsen skal have afklaret med Sikringsstyrelsen, så indtil andet meldes ud fra Fiskeristyrelsen, kan fiskeren stadig lovligt benytte de vægte, der er om bord, og som har været brugt hidtil.

Når disse spørgsmålene er afklaret, vil Fiskeristyrelsen informere erhvervet i god tid før kravet om godkendt vægt om bord, vil blive effektueret og håndhævet, så fiskeren har rimelig tid og mulighed for at udskifte en vægt der ikke kan godkendes til vejning om bord.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...