Jagttid på spættet sæl kan blive en realitet

Miljøstyrelsen undersøger sammen med vildforvaltningsrådet muligheden for at indføre jagttid på sæler

Der er håb for de mange fiskere, der slås med sælerne om fangsten, og får ødelagt deres fiskeudstyr af de fredede rovdyr. 

Sammen med vildtforvaltningsrådet undersøger miljøstyrelsen nu muligheden for at indføre jagttid på den spættede sæl. Det sker som følge af, at en ny forvaltningsplan er sendt i offentlig høring før jul.

– Forvaltningsplanen skulle være revideret for længe siden. Der er kommet flere sæler, og konfliktniveauet med fiskerne er steget, udtaler fuldmægtig i Miljøstyrelsen Ejgil Andersen til Jyske Vestkysten.
Han forklarer ligeledes, at en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Århus Universitet viser, at bestanden af sæler har nået et så højt niveau, at det er forsvarligt at høste et biologisk overskud.
Den endelige beslutning om hvorvidt der vil blive indført jagttid på sælerne ligger nu hos Miljøminister Lea Wermelin

 

Håndsrækning til fiskeriet

I artiklen gives der generelt en håndsrækning til fiskeriet. Foruden anerkendelsen af de problemer sælerne tilstedeværelse skaber for fiskeriet, italesættes det også,at den svindende fiskebestand ikke alene skyldes sæler eller fiskeri, men at havene er i en økologisk ubalance, og det betyder at fiskebestandende påvirkes af iltsvind.

 

Du kan læse hele artiklen fra Jyske Vestkysten her