Julefrokost og fiskeri-nyt for Hvide Sande-fiskerne

Hvide Sande fiskerne julehyggede, men blev også orienteret om udfordringerne, som venter i 2020

Kort før jul inviterede Sydvestjysk Fiskeriforening og Hvide Sande Havn byens fiskere og samarbejdspartnere til julefrokost.

– Med succes inviterede vi til julefrokost sidste år, og det følger vi så op i år med en sammenkomst, hvor vi hygger os med fiskerne og får sagt tak for året under hyggelige former, siger formand Jesper Juul Larsen, som tror grunden er lagt til en god tradition i årene fremover:

– Der er bestemt ikke tale om en forløber for generalforsamlingen, men når vi nu er samlet, kommer vi ikke uden om, at vi i fiskeriet står over for store udfordringer. I pipeline har vi Brexit, kameraovervågning og nedskæringer på kvoter. Det er alt sammen noget, vi kommer til at forholde os til i det nye år og det vil få konsekvenser for os alle sammen, lød det fra Jesper Juul Larsen.

Modstand mod kamera

Senere på mødet gennemgik formanden de aktuelle kvoter for 2020. En gennemgang som affødte spørgsmål omkring ikke mindst kvoterne på torsk og tobis, som berører mange af Hvide Sande fiskerne.

Et af de emner som fiskerne også drøftede, var udsigten til installering af kamera på 15 fartøjer i Kattegat.

Den klare melding fra de fremmødte fiskere var, at der skulle kæmpes mod indførelse af kamera på fiskefartøjer. Flere mente, at det ville være starten på indførelse af kamera på alle danske fiskefartøjer.

 

Fokus på besejlingforhold

Fra Hvide Sande Havn orienterede havnedirektør Steen Davidsen om indsejlingen og de planer der ligger for udviklingen af havnens arealer i 2020.

– Et af de områder der hele tiden er meget fokus på, er besejlingsforholdene. Det er vigtigt, at såvel de lokale fiskere, som andre fartøjer der anløber Hvide Sande, kommer sikkert i havn. Vi optimerer hele tiden med nye tiltag, så vi sikrer optimale forhold. Af tiltag kan nævnes opsætning af fast molelys på moleenderne, ligesom vi har fået malet moleenderne hvide, så de er nemmere at se, når man holder på havnen. Strømbøjen som er lagt ud, virker også efter hensigten og giver god information til skibsførerne om strømretning, og -styrke samt bølgehøjde. Desuden er der etableret ekstra ledefyr, som sikrer større højde ved anduvning, forklarede Steen Davidsen om de tiltag, der er gennemført i løbet af 2019.

 

Meld til og kig på hjemmesiden

Ud over at orientere om de fysiske tiltag omkring besejlingsforholdene, opfordrede Steen Davidsen fiskerne til at holde øje med havnens hjemmeside, hvor der kan søges oplysninger om strømforhold, vejr og vind samt den aktuelle vanddybde.

– Vi vil gerne hen til, at større fartøjer melder til ved havnevagten om, hvornår de er ved indsejlingen, desuden henstiller vi til, at alle fartøjer melder til ved havnevagten, når vindstyrken er over 15 sekundmeter. Nogle gange er der løsninger som synes åbenlyse, så som afkortning af molerne. Det kan have andre mere uhensigtsmæssige konsekvenser såsom sandaflejringer. Men vi undersøger alle muligheder, så vi får de bedste betingelser for jer, der skal sejle ud og ind af havnen, lød det fra Steen Davidsen.

Fra flere sider var der ros til de mange tiltag, som er sat i værk fra havnens side omkring optimering af besejlingsforholdene.

 

Planlagte tiltag

På mødet orienterede Steen Davidsen omkring de mange spændende projekter, der ligger på skrivebordet og blot venter på at blive sat i værk i løbet af 2020.

– Vi har planer om uddybning ved kaj 98 og 99 i Nordhavnen. Der arbejdes på en liggeplan, som tager hensyn til de forskellige bassiners vanddybde. Vi skal jo ikke øsle med vanddybden, så de mindre både ligger, hvor der er god vanddybde. Der arbejdes desuden på en ny masterplan for området omkring auktionshallen og området ved Otto Pedersvej skal der også kigges på. Øst for slusen kan vi måske udnytte bassinerne bedre ved at ændre på broerne, lød det fra Steen Davidsen, som opfordrede fiskerne til, at kigge forbi på Blåtårn, hvis der er forslag til ændringer eller spørgsmål, som trænger sig på, i forhold der berører havnens virke.  

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...