Minister: Kameraovervågning kommer nu

Kraftig kritik fra erhvervet og fiskeriorganisationer preller af på ministeren. Der kommer kameraovervågning, siger han i et svar til Folketinget

Trods kraftig og vedholdende kritik fra et samlet fiskerierhverv og Danmarks Fiskeriforening fastholder fiskeriministeren sine kameraplaner, om at indføre elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat.

Det kom frem i et svar til Folketinget, hvor fiskeriminister Mogens Jensen holder på, at videoovervågning vil give et bedre overblik over bifangsten af torsk og derved bestandens størrelse. Samtidig er det en god måde at kontrollere landingspligten på, lyder det nu også. 

Ministeren udmelding er nemlig et svar til fiskeriordfører Peter Seier Christensen fra Ny Borgerlige, der har spurgt om ministeren mener, at danske fiskere vil snyde og ulovligt fange torsk i Kattegat uden videoovervågning? Her svarer ministeren, at “der kan generelt konstateres svagheder i overholdelsen af landingsforpligtelse” og “Det er regeringens opfattelse, at elektronisk monitorering vil være et omkostningseffektivt instrument i kontrollen af landingsforpligtelsen”.

Ministeren tilføjer, at udfordringerne med landingspligten gælder for fiskerier i hele EU. De andre lande er imidlertid skeptiske heroverfor, men så vil regeringen nu gå forrest. 

I Danmarks Fiskeriforening er man fortsat stærkt kritiske over for kamera – og at bruge landingspligten som argument herfor er ude af proportioner.

– Vi er ved at implementere landingspligten. Det er en stor omvæltning i fiskeriet, men vi kan se, at der sker en bevægelse i den rigtige retning. Vi har brug for en politisk indsats, samarbejde og dialog – ikke kontrol. Det er at skyde gråspurve med kanoner, siger direktør Kenn Skau Fischer.