Sildehaj bør udnyttes – ikke smides ud

Havets ressourcer bør udnyttes og ikke smides ud over rælingen igen, mener lokalforeningsformand

Siden 2010 har der været forbud i EU mod at lande sildehajer – også selv om de er fanget som bifangst.Det vil sige, at fiskerne skal smide eventuelt fangede sildehajer over bord igen. På trods af, at de er døde, når de kommer om bord.

Det mener formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, er ude af trit med ambitionerne om at udnytte vores ressourcer bedst muligt.

– Jeg hører, at fiskerne ser flere og flere sildehajer. Derfor mener jeg også, at det er et ressourcespild på alle måder, at fiskerne skal smide døde hajer over bord igen. Der er jo ingen fornuft i at smide en værdifuld ressource ud. Der er jo ikke tale om et direkte fiskeri efter sildehajen, men om sildehajen, der bliver fanget som bifangst til et andet fiskeri, siger Jesper Juul Larsen.

 

Indsamle data

Han mener i stedet det vil give meget mere mening, hvis myndighederne og EU besluttede, at sildehajer fanget som bifangst skal tages med i land. På den måde kan datagrundlaget udbygges.

– Det er en god og effektiv måde at få flere data om sildehajen på, siger Jesper Juul Larsen, som er overbevist om, at problemet med sildehajer som bifangst vil fortsætte.

– Så længe der er et fiskeri, vil der altid være bifangst af hajer i fiskeriet. Så kan vi jo lige så godt udnytte ressourcen, siger han.