Hele Læsø ender som taber i ministerens kameraprojekt

Det vil få katastrofale følger for hele Læsø, hvis fiskeriet afvikles som følge af det omdiskuterede kameraprojekt

14 udvalgte fartøjer skal have monteret kamera ombord på deres fartøj. Fem af disse fartøjer er nu til salg, og de fem fartøjer har alle tilknytning til Læsø.

For Karsten Nielsen, der er borgmester på Læsø, er det en udvikling, der giver anledning til bekymring. For én ting er, at fiskeriet på Læsø er en del af øens kulturhistorie, men fiskeriet er i høj grad også med til, at drive et velfungerende lokalsamfund på øen.

– Det er svært at sætte tal på, hvor mange arbejdspladser, der skabes som følge af fiskeriet, men jeg vil skyde på, at udover arbejdspladser på fiskebådene, så skabes der omkring 80 arbejdspladser på Læsø som følge af fiskeriet, fortæller Karsten Nielsen.

En afvikling af fiskeriet på Læsø vil derfor få katastrofale følger for kommunens økonomi og ikke mindst lokalsamfundet.  Borgmester Karsten Nielsen er derfor også meget skuffet over, at man ikke i højere grad har forsøgt at løse konflikten gennem dialog.

– Det får uden tvivl katastrofale følger for hele Læsø, hvis øens hummerfiskeri uddør. Jeg er ked af fiskernes reaktion på det her projekt, men jeg bliver også harm, når jeg oplever, at man ikke ønsker at lytte til de enormt konstruktive forslag fiskerne og fiskerierhvervet selv kommer med. Man bliver ganske simpelt nødt til at finde en gylden middelvej, hvor alle parter kan blive enige om en fornuftig løsning, lyder det fra Karsten Nielsen. 
Borgmesteren påpeger, at Læsø i forvejen er en lavindkomstkommune, og uden den indtægt, der skabes i fiskeriet, vil det blive tæt på umuligt at drive et velfungerende lokalsamfund.

Vi kan ikke leve af turisterne alene

Også bosætningskonsulent Stina Andersen holder vejret i spænding og håber på, at fiskerne og embedsværket sammen finder en løsning, som alle kan være tilfredse med. For selvom turisme er en vigtig indkomstkilde på Læsø, så kan Læsø ikke kan leve af turisme alene.

– Det, der er helt unikt ved Læsø, er, at vi har et levende lokalsamfund. Et samfund med skole, børnehave, tandlæge, læge og dagligvarebutikker, og hvis vi fortsat skal sikre det, så er det vigtigt, at vi fastholder arbejdspladserne på Læsø. Hvis vi ønsker at tiltrække nye beboere til vores kommune og dermed også skabe fornyelse i vores samfund, så er arbejdspladser og en velfungerende økonomi et nødvendigt fundament for dette, forklarer Stina Andersen.

Indenfor det sidste år har hun hjulpet 3 fiskere og deres familier med at flytte til Læsø. Som bosætningskonsulent mener hun, at det vil blive fatalt for øens samfund, hvis fiskeriet ikke længere kan lokke nye familier til øen:

– Vi mister tilflytning, kultur og samfundsbærende kræfter der kan bidrage til at holde liv i vores kommune. Hvis fiskeriet forsvinder fra øen, så kan jeg frygte, at vi mister så mange borgere, at vi ikke længere kan være en selvstændig kommune eller for den sags skyld være attraktiv som turistmål. En del af oplevelsen ved at besøge Læsø er, at besøge havnen og se bådene sejle på havet, at købe en pose hummere på kajen eller at se når skibene losser deres fangst. En stor del af øens samfund er bygget op om hummerfiskeriet.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...