Læsøs politikere:  Vi kan ikke bifalde en lovgivning, der tilsidesætter borgernes basale rettigheder

Kommunalbestyrelsen på Læsø sender et klart budskab: Vi støtter fiskerne!

I Danmark er du uskyldig indtil det modsatte er bevist. Sådan har det altid været – Men fra 1. juli 2020 må det konstateres, at dette ikke længere gælder for fiskerne i Kattegat. Nu råber politikerne på Læsø vagt i gevær.

Den 1. juli trådte bekendtgørelsen om kameraovervågning i Kattegat i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår det, at de rettigheder der tidligere har været gældende for kameraovervågning tilsidesættes. Nu kan myndighederne til enhver tid tjekke ind og se, hvad der foregår ombord på de danske fiskekuttere, og hvad fiskerne laver, mens de udfører deres arbejde.

Bekendtgørelsen bestemmer også, at staten helt lovligt kan videregive optagelserne til forskere eller andre myndigheder – og hele herligheden er i øvrigt for fiskernes egen regning.

Mange danskere er underlagt kameraovervågning i deres arbejdsliv. Men fælles for disse overvågninger er, at de alle skal overholde loven om tv-overvågning, persondataloven og grundloven. Den form for overvågning, som fiskerne vil blive underlagt, er derimod ikke tidligere set. Her tilsidesættes nemlig de regler, der hidtil har været gældende for kameraovervågning. Og det skaber ikke alene usikkerhed blandt fiskerne, det åbner også en dør på klem for, at staten fremover kan påtvinge andre erhverv kameraovervågning.

Ca. 25 procent af fiskerne på Læsø, har som følge af kameraovervågningen sat deres fartøj til salg. De ønsker ikke at være en del af fiskeriet mere.

Som politikere og mennesker forstår vi deres valg. Hvem ønsker et arbejdsliv, hvor myndighederne til enhver tid kan ”logge ind” og kigge med over skulderen når der arbejdes?

Men fiskernes valg om at stoppe, betyder ikke kun at Læsø mister et historisk erhverv, det betyder også, at Læsø som kommune mister en stor del af vores erhvervsliv. Det vil på sigt få store konsekvenser for lokalsamfundets udvikling og kommunens økonomi.

I debatten om kameraovervågning af fiskerne i Kattegat har vi som politikere på Læsø længe forholdt os afventende, og vi har håbet på, at politikerne og fiskerierhvervet kunne nå til enighed. Men nu finder vi det nødvendigt at italesætte, at det her ikke bare er en krænkelse af de berørte fiskere. Det er en krænkelse af vores kommunes eksistensgrundlag.

I en tid hvor alle taler om bæredygtig udvikling, ser det ud til, at politikerne, der træffer beslutningerne, helt har glemt, at vejen til et bæredygtigt lokalsamfund går via arbejdspladser.

Så kære politikere – når nu i ikke vil lytte til fiskerne, så gør jer selv en tjeneste og lyt til os. I bliver nødt til at forholde jer til, at uden et stærkt erhvervsliv og lokale virksomheder kan Danmark ikke vækste! – En grøn agenda er fin, men er det ikke på tide, at vi også begynder at kigge lidt på, hvem der aktivt bidrager til, at vi har et velfungerende samfund?

Vi støtter fiskerne i denne sag!  Vi kan ikke bifalde en lovgivning, der ikke tilgodeser den enkelte borgers basale rettigheder, og vi kan ikke se fornuften i, at man hellere ofrer dygtige og arbejdsomme mennesker, frem for at gå i dialog med dem, så man fortsat kan sikre de lokale arbejdspladser.

Med venlig hilsen kommunalbestyrelsen på Læsø

Karsten Nielsen (O), Borgmester  

Tobias Birch Johansen (V), Viceborgmester                        

Folmer Hjort Kristensen (A)         

Bente Faldt Fauerholt (L)                                 

Jette Strøm (V)                                       

Lone Broe Christiansen (V)                             

Jens Morten Hansen (V)                    

Brian Winther (O)                             

Lars Vilsen (L)

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...