Opfiskning af MAF-jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6-meddelelse om opfiskning af den til MAF afsatte mængde af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Fiskeristyresen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse om opfiskning af den til MAF afsatte mængde af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen:

Idet den afsatte mængde af jomfruhummer til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 29. juli 2020. Forbud mod at medbringe og lande jomfruhummer fra Skagerrak, Kattegat og Østersøen fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med torsdag den 30. juli 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. juli 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...