Undermålstorsk – Nu kan alle få syn for sagen

Er et kilo undermålstorsk nok til, at man kan påtvinge et helt erhverv statslig kameraovervågning?

– Fiskeriministerens argument for statslig kameraovervågning af fiskernes arbejdsplads er, at der er et misforhold mellem den mængde torsk der indberettes, og den mængde torsk der faktisk landes.
Vi har derfor hevet torsken op på land for at synliggøre, hvor stor en mængde torsk der reelt er tale om, når det hævdes, at der er en difference på 25% mellem den mængde undermålstorsk fiskerne fanger, og den mængde de indberetter. I praksis svarer de 25 procent, som ministeren henviser til i sine udtalelser til 1 kilo torsk. – Og det er vel at mærke ud af et træk med helt op til 500 kilo hummere. På det vedhæftede billede ses 1,2 kilo undermålstorsk.

Enhver, der har prøvet at fiske, vil vide, at fiskene ikke er nemme at styre. Nogen gange kommer der fisk i garnet og andre gange gør der ikke.
Det store spørgsmål er, om det er rimeligt, at man på baggrund af en difference på knap 1 kilo torsk per træk, skal kriminalisere et helt erhverv og påtvinge dem kameraovervågning. Fiskerne siger selvfølgelig nej.
Hvis du er enig med de danske fiskere i, at kameraovervågning er den forkerte vej at gå, så støt de danske fiskere med din underskrift på denne webside. Det tager blot 3 minutter af din tid, og det betyder alverden for de danske fiskere:

www.Fiskernesigerstop.dk