DF til minister: Læsø-model er vejen frem

Fiskerne kommer med alternativ til ministerens kameraprojekt, som får opbakning af DFs René Christensen: Læsø-modellen

Et nyt forslag har set dagens lys. I stedet for ministerens kameraprojekt, hvor 14 fartøjer får tvunget kamera ombord og 1 fartøj frivilligt har meldt sig, så har Danmarks Fiskeriforening med indspark fra Læsø Fiskeriforening og Læsø Fiskeindustri foreslået en 3. vej. De opfordrer til en såkaldt Læsø-model, hvor 5-10 fartøjer tager kamera frivilligt ombord og deltager i udviklingen af mere selektive redskaber – mens der sikres en god dialog, incitamenter mm. Et projekt over 2-3 år, hvor udviklingen af et bæredygtigt fiskeri i Kattegat er i fokus.

Forslaget er kommet på plads, efter at fiskeriordfører René Christensen (DF) var på besøg på Læsø. Her opfordrede han fiskerne til at komme med alternativer til ministerens projekt, og som sagt, så gjort.

– Vi kiggede på løsninger i stedet for at se bagud, og det er der kommet en række forslag ud af, som jeg nu har præsenteret for ministeren. Vi har længe hængt i en låst situation, hvor alle har stået firkantet på deres. Nu rækker erhvervet hånden frem, og kommer med et godt løsningsforslag, som jeg håber, ministeren ser positivt på, siger René Christensen, og kvitterer for fiskernes arbejde. Læs hele forslaget her.

Og ifølge René Christensen så var der delvis lydhørhed hos ministeren. Han så positivt på at få udviklet et godt selektivt redskab i stedet for den svenske rist, og muligheden for en app, hvor fiskerne deler viden om torsken, og dermed bedre kan undgå den, var han ikke afvisende over for, men…

– Ministeren synes ikke, at forslaget om frivillighed, var den bedste løsning, siger René Christensen og tilføjer, at det især var antallet af fartøjer, som de drøftede. Ministeren ønsker 15, som det lyder i det nuværende projekt, men fiskerne foreslår 5-10 frivillige. René Christensen mener, at 10 bør være nok og opfordrer fiskerne til som minimum at finde netop 10 og gerne flere.

– Den frivillige ordning er ikke død. Min holdning er helt klart, at vi skal forfølge frivillighedens vej. 10 bør væk nok og kombineret med de andre forslag, så bør ministeren ikke kunne sidde det overhørigt, siger René Christensen.

Hvis ikke så frygter ordføreren, at situationen går endnu mere i hårdknude.

– Hvis man bare maser kamera ned over erhvervet, så er jeg bange for, at fiskerne helt stopper – og så taber både lokalsamfundet, eksporten af jomfruhummer mm. Der er jo meget på spil, og derfor bør det ske ad frivillighedens vej, siger han:

– Jeg kan godt forstå, at fiskerne er frustreret, når der ikke har været en dialog, men de bare får at vide, at de skal filmes. Derfor lægger jeg også vægt på, at fiskerne skal involveres. Det her er en reel mulighed, og det bør ske i en fart, opfordrer René Christensen.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...