Forbud mod fiskeri i opvækstområder for torsk i norsk farvand

Nærings- og Fiskeridepartementet i Norge indfører forbud mod fiskeri i opvækstområder for torsk gældende fra 1. juli og til 31. december

Det norske Nærings- og Fiskeridepartementet har indført forbud for fiskeri i opvækstområder for torsk i norsk økonomisk zone syd for 62°N i 2020.

Forbuddet træder i kraft fra d. 1. juli og er gældende til 31. december for norske og udenlandske fiskefartøjer.

Det drejer sig om fiskeri i følgende afgrænsede områder:

Egersundbanken

 1. N58°19.00’ – Ø004° 00.00’
 2. N58°00.00’ – Ø003° 24.00’
 3. N57°45.00’ – Ø004° 00.00’
 4. N57°51.00’ – Ø005° 30.00’
 5. N58°09.00’ – Ø004° 30.00’

Midtbanken

 1. N57°30.00’ – Ø006° 24.00’
 2. N57°08.95’ – Ø006°51.00’ (Midtlinjen mellem Norge og Danmark)
 3. N57°17.94’ – Ø007°20.00’ (Midtlinjen mellem Norge og Danmark)
 4. N57° 27.00’ – Ø007°20.00’
 5. N57° 26.60’ – Ø006°49.00’

Lille Fiskebank

 1. N57°15.00’ – Ø005°00.00’
 2. N56°50.00’ – Ø005°00.00’
 3. N56°50.00’ – Ø005°48.25’ (Midtlinjen mellem Norge og Danmark)
 4. N56°59.73’ – Ø006°20.00’ (Midtlinjen mellem Norge og Danmark)
 5. N57°15.00’ – Ø006°20.00’ (Herefter en ret linje til position 1)

Undtagelser

Forbuddet mod fiskeri i de afgrænsede områder gælder ikke for fiskeri med ringnot efter sild, makrel eller hestemakrel. Lige som fiskeri med pelagisk trawl efter sild og makrel er undtaget. Garnfiskeri med mindste maskevidde på 170 mm er ligeledes undtaget.

Bifangsten af torsk må ikke overstige 3 procent i de enkelte fangster og ved landing.